livestream
Inschrijven
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!

Heropstart motorcross seizoen 2021 !!!!!

 
Na de uitspraken van het overlegcomité van dinsdag 11 mei 2021, zijn er voor de evenementen sector waaronder ook wij gesitueerd terug perspectieven geopend.
Vanaf juli (zie hieronder stap 2) zouden we mits bepaalde voorwaarden van pandemie, terug aan de slag kunnen gaan met voldoende publiek en catering uitbating.

Stap 2. Vanaf 1 juli 2021

Indien 6 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 COVID-bedden op intensieve zorg.
 • Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen, net als regelmatig testen.
 • Geen beperkingen meer bij het winkelen.
 • Niet-professioneel sporten zonder beperkingen.
 • Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan:
  • Binnen: tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar.
  • Buiten: tot 2.500 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.
 • Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 100 personen en met overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.
 • Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 200 personen binnen of 400 personen buiten.
 • Feesten en recepties tot 100 personen binnen. Voor het overige volgen ze de regels van de horeca.Wat gaat dit betekenen voor organisator en rijders ?
We gaan de kalender heropstarten vanaf 1 juli 2021, zodat de eerste wedstrijd die van Tessenderlo zal worden op 3 en 4 juli.
De organisator gaat de nodige vergunningen moeten aanvragen/indienen bij de gemeente, en VLM/JMS gaat de vergunningen in orde maken bij de provincie en verzekeringsmakelaar. Ook gaan we samen, organisator en VLM/JMS de nodige voorzorgsmaatregelen voorzien omwille van de coronapandemie.

De rijders gaan vóór aanvang van de eerste wedstrijd hun vergunning 2021 moeten in orde maken. Omwille van de corona voortgang gaan we het seizoen beginnen met voorinschrijving
Deze voorinschrijving gaat gerealiseerd kunnen worden via de website www.vlmcross.be of via de app Moto Inside. Denk er aan, dat enkel via deze voorinschrijving mogelijkheid bestaat tot deelname aan de wedstrijden. Denk niet dat we deze voorinschrijving inbrengen om jullie te dwingen tot opname vergunning of dergelijke. We hebben dit nodig om niet voor verrassingen te staan bij aanvang van onze wedstrijden, en zodoende in chaos te moeten starten met aanvang overgebleven seizoen.
Vandaar dat ik jullie wil vragen om deze regels te respecteren, en zodoende ons de gelegenheid geeft om in alle orde en voldoening te starten met een nieuw en coronavrij gegeven.

LAAT ONS ALLEN SAMEN DE NODIGE INSPANNINGEN DOEN OM DE START VLEKKELOOS TE VOORZIEN. SAMEN STAAN WE STERK EN KUNNEN WE CORONA VERSLAAN.

ZORG ERVOOR DAT JE DEELNEEMT AAN HET VACCINATIEPROGRAMMA, WAARDOOR JE VOOR JEZELF EN JE MEDEMENS EEN BETERE BESCHERMING BIEDT.

Omwille van de aanhoudende problematiek van Corona, zullen de burelen enkel nog telefonisch bereikbaar zijn op het nummer 013/443043. Bij ingave van vraagstelling zal zo snel mogelijk antwoord gegeven worden.

Omwille de aanhoudende problematiek van CORONA zullen er ook geen wedstrijden georganiseerd worden in niet alleen april maar ook MEI. We houden voorlopig de mogelijkheid open voor opstart vanaf zomerperiode, maar ook hier zullen we moeten afwachten wat het verloop is van de pandemie.

Beste motorcross liefhebbers,
 
Naar aanleiding van recente gebeurtenissen binnen de corona pandemie en daarbij gepaard gaande versoepelingen, zijn wij bij de verschillende instanties zoals de overheid ons oor gaan te luister leggen om te horen wat mogelijk is.
Grootste vraag hierbij is “Wat is de te voorspellen termijn van opstart motorcross evenement ?”. Een antwoord hierop hebben we niet, maar een voorzichtige hint naar mogelijke opstart in mei was wel te horen.
 
Met deze mogelijkheid bedoelen we wel een doordachte opstart met heel wat beperkingen en maatregelen die misschien wel altijd zullen blijven bestaan.
Alles is natuurlijk afhankelijk van de cijfers binnen het corona gebeuren, en zoals we zien is er hier wel wat ups en downs op te merken.
Moest de evolutie van de pandemie in de goeie richting blijven lopen, dan moeten we natuurlijk zorgen dat we klaar zijn om het heroptreden zo kwalitatief en veilig mogelijk te laten gebeuren.

Laat ons allen de vingers gekruist houden, en daarmee terug in de flow te geraken van de motorcross wedstrijden.
 
voorzitter,
 
Eddy Houtmeyers
 

Ter herinnering :
Piloten kunnen hun nummer behouden als hun vergunning in orde gebracht is vóór 15 februari, of omwille van de problematiek van de pandemie kunnen de nummers gereserveerd worden en dit ook vóór 15 februari. Deze reservatie kan gebeuren op het VLM bureel via mail info@vlmcross.be of via telefoon 013/443043 op maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur of donderdag van 19:00 uur tot 21:00 uur. Na 15 februari worden alle nummers vrijgegeven van de piloten die niet in orde zijn.

VELE VRAGEN OMTRENT NIEUWE OPSTART 2021
De vele vragen omtrent nieuwe opstart van onze motorcross-treffens en de noodzaak voor de rijders om zich voor te bereiden, blijven grote vraagtekens. Ook wij hebben hiervoor geen pasklaar antwoord, maar we moeten niet bij de pakken blijven zitten.

Niks doen is ook fout, we moeten klaar zijn om een eventuele opstart te voorzien. Wanneer deze zal zijn, is nog niet duidelijk en kan tot op heden ook niet met zekerheid vastgelegd worden.
Wel kunnen we merken dat er vooruitgang is met de planning van de vaccinatie-campagnes, en met dat voor ogen zullen wij al starten met de nodige voorbereidingen.
Samen met de lokale autoriteiten en de overheid gaan we de nodige protocols hanteren, die dan zonder vertraging gebruikt kunnen worden en het startsein mogelijk maken.

Wij zullen er voor zorgen dat we de handdoek terug kunnen opnemen als het moment daar is. We gaan er SAMEN voor zorgen dat we klaar zijn als het STARTSEIN gegeven zal worden.

Laat ons in alle geval de hoop behouden op nieuwe start in 2021, en dit op basis van gezondheids-betrouwbare resultaten. We weten allemaal wat COVID teweeg brengt of teweeg gebracht heeft. Laat ons SAMEN deze bedreiging voorgoed de kop indrukken, en dan kunnen we de motoren terug laten ronken. waardoor onze vele motorcross-liefhebbers terug aan hun trekken kunnen komen.

HOOP DOET LEVEN, SAMEN KUNNEN WE DIT AAN     

Vergunningen 2021
Voor de rijders aangesloten bij VLM/JMS zal er een NATIONALE VERGUNNING voorzien worden.  Deze vergunning zal gelden voor deelname aan regionale wedstrijden, aan het Belgische en/of Vlaamse kampioenschap en overige wedstrijden ingeschreven op de VLM/JMS motorcross kalender. Verder kunnen er afvaardigingen aangevraagd worden voor buitenlandse officieel erkende amateurwedstrijden.

Verzekeringen Alle nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd (persoonlijke ongevallenverzekering) :•voor hun deelname aan alle VLM/JMS en erkende BMB wedstrijden in België en erkende wedstrijden in het buitenland •voor hun deelname aan vrije trainingen in België en in het buitenland •voor hun deelname aan regionale wedstrijden / wedstrijden van het Vlaams kampioenschap van Motorsport Vlaanderen• Regionale en nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd voor wedstrijden in België waarvoor de vergunningen geldig zijn. Zij zijn ook individueel verzekerd tijdens trainingen, zowel in België als in het buitenland, maar zonder dekking voor repatriëring. Een optie voor deze repatriëring in het buitenland kan worden onderschreven geldig tijdens trainingen op permanente circuits in het buitenland.

Vergunningsaanvraag EVEN VERDUIDELIJKEN
De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing voor het indienen van je vergunningsaanvraag ontwikkeld.
Voor deze toepassing bestaat er een soort van digitale gedachtengang (online ingave) voor de vergunninghouder die hij dient te voldoen. Voor de vergunning 2021 zal deze ingave uitgevoerd worden door VLM zelf, en moeten jullie geen aandacht schenken aan deze online ingave. Enkel de papieren vergunningsaanvraag dient wel bij VLM/JMS toe te komen, de verdere ingave in het software systeem zal verzorgd worden door VLM/JMS.
Wel gaan jullie allen vanuit dit software-systeem een automatische berichtgeving ontvangen, waarbij soms wel aangegeven zal worden dat jullie nog documenten en dergelijke moeten aanleveren. Deze berichtgeving mogen jullie negeren, en indien er nog verdere documenten nodig zijn zal er contact opgenomen worden door ons om aanvulling.

Ook zal er door de ingave in dit software systeem, een automatische toewijzing gebeuren naar jullie rijnummer. Omwille van reeds bestaande nummers in dit systeem, kan het zijn dat jou nummer reeds bezet is en waardoor jij een ander nummer toegewezen krijgt. Geen paniek, wij zullen zorgen voor een oplossing in het overgangsseizoen 2021 waarbij je jou normale nummer kunt behouden. Gaandeweg zullen we in 2021 overleg plegen om een definitieve oplossing te verkrijgen voor de toekomst.

BESLUIT :
 • Vergunningsaanvraag aanmaken zoals voorheen, op papier
 • Berichtgeving vanuit software FMB-BMB (Magelan) negeren
 • Mogelijke problematiek nummering zal aangepakt worden door VLM/JMS

~Formulaires médicaux en français disponibles via les rubrique "downloads"
~déclaration en français disponible via les rubrique "downloads"
~Medische Formulieren beschikbaar via de rubriek "downloads"

Omwille van verschillende bijzonderheden zoals Corona en toetreden onder een nieuwe koepel, zouden we willen vragen om jullie registratie voor de vergunning 2021 zo snel mogelijk in orde te brengen.
We gaan bij aanvang van seizoen 2021 zoveel mogelijk geregistreerde gegevens nodig hebben. Dit om niet in tijdsnood te komen, door nog alle formaliteiten te moeten voldoen op de wedstrijd zelf.
Laat ons op een doordachte en gezondheids-veilige manier de aanvang van het seizoen mogelijk maken.

Alvast dank bij voorbaat, en laat ons samen deze moeilijke tijden overwinnen.

voorzitter
Eddy Houtmeyers

MX in 2021

Woord van de voorzitter

De weg naar 2021 lijkt nog lang, maar niets is minder waar. Niettegenstaande de grote verslagenheid vanwege de pandemie COVID-19, gaan we toch de aanvang van seizoen 2021 voorbereiden zoals altijd. We gaan niet meer spreken over 2020, waar we alles geprobeerd hebben om toch nog een start te verkrijgen. Vandaar mijn dank aan éénieder die ons heeft bijgestaan om in 2020 toch nog te starten. Niet alleen onze bestuursleden en dienstleden, maar ook onze organisatoren en medewerkers hebben samen met lokale autoriteiten er alles aan gedaan om te starten. Met grote bewondering keken we uit naar de organiserende medewerkers die met vereend gemoed de strijd aangingen. Met spijt in het hart moesten we de strijd staken, maar met de gezondheid voor ogen moesten we de pauze knop indrukken. We gaan niet bij de pakken blijven zitten, en zullen alles in gereedheid brengen om hoopvol 2021 te beginnen.

Samenwerkingen blijven hoog in ons vaandel staan, en ook in tijden van corona blijven deze hoogst noodzakelijk. Vandaar ook dat we de samenwerking op overheidsniveau strakker aanspannen en meegaan onder de vleugels van Motorsport Vlaanderen. Het geeft ons een beter gevoel van zekerheid , en zal ons een ondersteuning betekenen naar de toekomst.
Laat ons al een voorbeeld stellen met de MX protocols die nodig zijn en blijven in 2021. Ook hier hebben deze protocols een mogelijkheid gemaakt voor de uitgevoerde oefeningen.

VLM is toegetreden onder de koepel van Motorsport Vlaanderen, met hierbij de leiding binnen het MX-gebeuren. VLM gaat hierbij de MX organisaties zoals altijd met de nodige hoogwaardigheid afwerken. Zowel de Vlaamse kampioenschappen als Belgische kampioenschappen zullen door organisaties van VLM hun verloop kennen. Op nationaal niveau zal VLM de touwtjes in handen nemen, en dit om de motorcross over de ganse lijn te goeder trouw te kunnen dienen.

Ook zal de deur open gezet worden om samenwerkingsovereenkomsten op touw te zetten met andere bondgenoten. Ook de samenwerking met MC Lille blijft behouden, en zal met het regionale karakter ons een bredere basis bieden. We moeten voor elke motorcross-liefhebber de mogelijkheid bieden tot ontplooiing. We moeten de handen in mekaar slaan, zodat we voor éénieder een respectvol gevoel meedragen tot grote tevredenheid van allen.

We gaan alles in orde maken om op een veilige en verantwoorde manier, en ook met de gezondheid in acht te nemen het begin van 2021 te maken. Er dienen regels opgevolgd te worden om deze garanties mogelijk te maken. Vandaar dat wij ook willen vragen om met z’n allen deze opgelegde en noodzakelijke maatregelen op te volgen, ook als ze soms moeilijk te bevatten zijn. Maak het niet moeilijk voor de organiserende instanties, en geef hun het nodige krediet om dit allemaal mogelijk te maken en te houden.

                               Laat ons samen de schouders er onder zetten,

                       want samen staan we sterk en samen bereiken we meer.

Namens VLM/JMS,
Eddy Houtmeyers
voorzitter