livestream
Inschrijven

Algemeen Sportreglement Motorcross 2024

                                  
                                                         

 

 

 

                                                                                  

SPORTREGLEMENT MOTORCROSS 2024

 
 

PROGRAMMA

 
Registratie : van 7u.30 tot 9u.00
 
Officiële oefeningen :
8u.00:Nieuwelingen A           8u.50: Juniors Open
8u.10:Nieuwelingen Open B     9u.00: Seniors/Dagvergun.
8u.20:Nieuwelingen Open C     9u.10: Nationalen Open
8u.30:Masters                   9u.20: Inters Open/Inters B
8u.40:Beloften 125  
                 
               
                               
Wedstrijden :
Eerste reeks                                      Tweede reeks
10u.15: Nieuwelingen A     14 min. + 1r.           14u.15
10u.35: Nieuwelingen B     14 min. + 1r.           14u.35
10u.55: Nieuwelingen C     14 min. + 1r.           14u.55
11u.15: Masters            14 min. + 1r.           15u.15
11u.35: Beloften 125       16 min. + 1r.           15u.35
12u.00: Juniors Open       16 min. + 1r.           16u.00
12u.25: Seniors/Dagvergun. 14 min. + 1r            16u.25
12u.45: Nationalen Open    18 min. + 1r.           16u.45
13u.10: Inters Open/Inters B 21 min. + 1r.        17u.10

 
PAUZE 

 
HOOFDSTUK 1
 
1. VERGUNNING
De afgeleverde vergunning is geldig vanaf het ogenblik van aansluiting tot 31 december van hetzelfde jaar.
Vergunningen kunnen aangevraagd worden via het daarvoor voorziene aanvraagformulier.
Om een vergunning aan te vragen dient men aan volgende voorwaarden te voldoen:
 1. Medisch geschikt bevonden zijn door een erkend arts.
 2. Een vergunningsaanvraag, ingevuld en ondertekend door de aanvrager of zijn wettelijk vertegenwoordigers indienen bij VLM/JMS.
 3. De vergunning moet betaald zijn vooraleer deze wordt afgeleverd.
 
2. ETHIEK
 1. Het is verboden deel te nemen onder invloed van drugs en alcohol.
 2. Het gebruik van stimulerende middelen is verboden. Als stimulerende middelen gelden alle preparaten opgesomd in de laatste lijst der verboden middelen, gepubliceerd door het Ministerie van de Vlaamse- en Waalse Gemeenschap.
 
3. AFVAARDIGING EN/OF TOELATING
Een piloot met een nationale vergunning, afgeleverd door VLM/JMS, is ook met zijn vergunning gedekt op wedstrijden van MCLB, VMCF, AMPL en FPCNA, mits een afvaardiging. Dit enkel als er tussen de bedoelde motorsport federaties een overeenkomst bestaat.
 
 
HOOFDSTUK 2


1. INDELING CATEGORIEËN  
 • Beloften 125 –125cc-2T (van 13 tot 18 jaar)
 • Nieuwelingen A (van 15 tot 26 jaar) vanaf 250cc 2-T/4-T
 • Nieuwelingen Open B (van 26 tot 35 jaar)
 • Nieuwelingen Open C (van 35 jaar tot 46 jaar)
 • Masters (vanaf 46 jaar)
 • Seniors Open (vanaf 35 jaar)
 • Juniors 250 (vanaf 15 jaar)
 • Juniors 500 (vanaf 15 jaar)
 • Nationalen 250 (vanaf 15 jaar)
 • Nationalen 500 (vanaf 15 jaar)
 • Inters 250 (vanaf 15 jaar)
 • Inters 500 (vanaf 15 jaar)
 • Initiatie 50/ AUTO standaard machine (5 tot en met 8 jaar)
 • Initiatie 65 (5 tot en met 8 jaar)
 • Initiatie Quads / zijspannen A (5 tot en met 8 jaar)
 • Initiatie Quads / zijspannen B (8 tot en met 14 jaar)
 • Nieuwelingen 65 Kleine Wielen / Petites Roues (8 tot en met 11 jaar)
 • Nieuwelingen 65 Grote Wielen / Grand Roues (8 tot en met 11 jaar)
 • Nieuwelingen 85 (8 tot en met 11 jaar)
 • Juniors 2-takt tot 85cc (11 tot en met 14 jaar)
 • Aspirant – 125cc-2-takt  (11 tot en met 14 jaar)
 • Quads Open (Vanaf 14 jaar)
 • Experten A (Van 15 tot en met 45 jaar)
 • Experten B (Vanaf 46 jaar)
 • Dames A & B (Vanaf 12 jaar)

De datumbepaling voor de categorieën met een ouderdomsbepaling is 1 januari van het jaar waarvoor de aanvraag dient.
Voorbeeld: Dit wil zeggen dat piloten beloften die voor die datum 18 jaar worden, minimum nieuweling A moeten rijden.
Op schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van een rijder, kan de Sportcommissie een afwijking op de voorziene leeftijdsgrenzen toestaan.

 
2.CATEGORIE BIJ OVERGANG
 1. Vrijwillige overgang:  
Een piloot kan op eigen aanvraag overgaan naar een hogere categorie mits goedkeuring van de sportcommissie.
Een internationaal 250 die vrijwillig overgaat naar een hogere cilinderinhoud is verplicht internationaal 500 te rijden.
 1. Verplichte overgang:
De Sportcommissie is bevoegd om een piloot te verplichten naar een hogere categorie over te gaan tijdens het seizoen, indien zijn sportieve prestaties of zijn verleden dit noodzakelijk maken.
Minimum overgangen: de kampioen van de categorie met uitzondering van niveauverschil waarbij de overgang geen noodzakelijkheid is. Hierbij zullen initiators betrokken worden die samen de beslissing doorvoeren.
 
 
 
   Kampioen categorie              overgang naar categorie
Beloften 125 JUNIORS 250 of JUNIORS 500
Nieuwelingen Open A/B/C JUNIORS 250 of JUNIORS 500
Juniors 250 NATIONALEN 250 of NATIONALEN 500
Juniors 500 NATIONALEN 250 of NATIONALEN 500
Nationalen 250 INTERS B OPEN
Nationalen 500 INTERS B OPEN
inters b open INTERS 250 / INTERS 500
 
 

HOOFDSTUK 3

 1. KLEDIJ
Verplichte kledij op gemotoriseerde trainingen, officiële oefeningen en wedstrijden:
 1. Deelnemers moeten broeken en handschoenen dragen van duurzaam materiaal.
 2. De rijders moeten laarzen tot kniehoogte van leer of een gelijkwaardig materiaal dragen.
 3. Om schaafwonden tijdens een ongeluk te voorkomen moeten de armen van deelnemers en passagiers geheel bedekt zijn met beschermend kledingstuk van geschikt materiaal.
 4. Valhelm die beantwoordt aan de door de Belgische wet gestelde normen. De helm dient gedragen met strak gespannen bevestigingsriemen of kleppen. De dubbele beveiliging moet steeds zeer goed voorzien worden.
 5. Trui of jacket met lange nauwsluitende mouwen (opgerolde mouwen of korte mouwen zijn verboden). Bij regen of modderige omlopen mag gebruik gemaakt worden van een nauwsluitend regenvest of sweater zonder kap en van een nauwsluitende waterdichte broek boven de crossbroek.
 6. Crossbril met splintervrije glazen is verplicht bij de start. Men is niet verplicht deze bril te dragen tijdens de ganse duur van de wedstrijd. Piloten die in het dagelijks leven een bril dragen, zijn verplicht een bril te dragen met splintervrije glazen.
 7. Het dragen van schouderbeschermers alsook een borstbeschermer is sterk aanbevolen, doch niet verplicht.  Alle loshangende voorwerpen aan hals en helm zoals oorbellen, sjaals, kettingen, lange haren, enz. zijn ten strengste verboden, uitgezonderd harnas met nekbrace.  Piloten met een uit de mond te nemen vals gebit, zijn verplicht dit uit de mond te nemen op gemotoriseerde trainingen, officiële oefeningen en wedstrijden
 8. Flippers of aftrekglazen zijn ten strengste verboden.
 
 1. MOTORFIETS
 1. De cilinderinhoud moet beantwoorden aan de normen van de categorie waarin de piloot start.  De bond kan op gelijk welk moment beslissen om tot meting over te gaan.
 
Klasse                        CIlinderinhoud
125

tot 125cc 2-takt

250 Tot 250cc 2-takt of 4-takt
500 2-takt of 4-taktmotoren vanaf 251cc , EPV ( Elektrisch )
 
 • Indien de cilinderinhoud moet nagemeten worden, dient de motorfiets onmiddellijk ter beschikking van de technische

controleurs gesteld te worden vanaf het ogenblik dat de piloot daarom verzocht wordt. Wordt dit door de piloot geweigerd, dan zal men hieruit besluiten dat de cilinderinhoud niet in overeenstemming is met de hiervoor genoemde normen. De waarborgkosten voor de meting vallen ten laste van de vragende partij en worden vastgesteld op 250 Euro voor de tweetakt soloklasse en op 500 Euro voor de viertakt soloklasse en zijspannen. Dit bedrag komt toe aan de eigenaar van de motor indien blijkt dat de motor conform is aan de inhoud en komt toe aan de klager indien een afwijking wordt vastgesteld. Geen van de aangestelde technici kan verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen bij de meting der cilinderinhoud. De meting zal gebeuren in het bijzijn van alle partijen. Ingeval van klachten inzake de overschrijding van de cilinderinhoud gelden bijkomend de volgende regels:

Een piloot kan schriftelijk verzoeken om controle op de cilinderinhoud te laten doen van de motor van een piloot uit dezelfde categorie.

·Het openen van de motor gebeurt door de aangeklaagde piloot of de door hem aangestelde technicus.

·Indien de klacht gegrond was dan zal aan de aangeklaagde een sanctie worden opgelegd te bepalen door de VLM/JMS sportcommissie

 
 1. Iedere motor moet voorzien zijn van drie nummerplaten (afmeting cijfers 12 cm hoog, 7 cm breed en 2 cm dik) op volgende plaatsen: voorkant, rechts onderaan het slijkbord en links onderaan het slijkbord.
  Het gebruik van fantasiecijfers is verboden. Het toegekende nummer is persoonlijk. Ieder piloot die met een ander nummer rijdt is verplicht de koersdirecteur hiervan in kennis te stellen voor de start.

Het max toegelaten geluid, gemeten met de twee-meter methode, bedraagt 114db.
  


 
 1. UITRUSTING
 1. Elke vergunninghouder dient zich VERPLICHT te voorzien van een opgeladen transponder, wat nodig is om geregistreerd te kunnen worden in het klassement (dagklassement en kampioenschappen).
 2. De motor moet voorzien zijn van een goede voet- en handrem.
 3. Degelijke stuurbeschermers moeten aangebracht worden en de voetsteunen moeten opklapbaar zijn.
 4. Het koppelingshendel en hendel van de voorste rem moet voorzien zijn van de originele verdikte rondingen. Het is verboden de hendels te perforeren achter de rondingen. Er mogen zich geen scherpe voorwerpen bevinden aan de moto. Deze moeten afgeschermd zijn. Met name de kettingspanner moet goed afgeschermd worden.
 5. Schoepen- en spijkerbanden zijn verboden. Het is de VLM/JMS sportcommissie die oordeelt of een band al dan niet reglementair is. Tegen deze beslissing is op de dag van de wedstrijd zelf geen beroep mogelijk.
 6. De geluidsniveaus en meetmethodes tijdens trainingen/wedstrijden worden vastgelegd volgens het FIM-reglement. Een rijder die de voorziene geluidslimieten overschrijdt, zal een straftijd van 1 minuut toegekend krijgen in de uitslag van desbetreffende training/wedstrijd. Gevolg gevend aan de vaststellingen gedaan door de koersdirectie zullen niet-conforme machines en alle pogingen tot bedrog of technisch bedrog een startverbod als gevolg hebben. Steekproeven van geluidstesten kunnen ter aller tijde plaats vinden. De koersdirectie kan beslissen of een piloot een geluidstest moet ondergaan. Een piloot kan, indien hij dit wenst, vragen om zijn eigen motor te laten testen op het geluid. De koersdirecteur kan, op basis van de geluidstesten uitgevoerd tijdens de oefeningen en/of de wedstrijden, een rijder onmiddellijk uit de oefensessie/wedstrijd halen op vertoon van de zwarte vlag..
 7. De nummerborden moeten worden bevestigd op volgende plaatsen: voorkant, links en rechts.
 8. De quads moet een verplichte VIN met nummer hebben achteraan op de machine.
 
 

HOOFDSTUK 4

 1. INSCHRIJVING
 • Iedere niet geregistreerde piloot binnen VLM/JMS is verplicht zich voor de training aan te bieden op de inschrijving met zijn licentie, of dient al hier een dag vergunning op te nemen.
 
 1. OEFENINGEN
 • Vooraleer aan de oefeningen deel te nemen, moet de piloot zijn motor onderwerpen aan de technische keuring, met stilliggende motor en in het bezit van het startbewijs. Men mag vóór aanvang van de volgende reeks starten met een andere moto, mits de melding aan en keuring door de technische commissie.
 • De duur en het tijdsschema worden door de VLM/JMS sportcommissie bepaald.
 • Elke piloot is verplicht minimum 1 RONDE te oefenen, zo niet kan voor die wedstrijd een startverbod opgelegd worden.
 • Elke piloot oefent in zijn categorie.
 • Ingeval van defect dient de piloot onmiddellijk de omloop te verlaten zonder de andere piloten daarbij te hinderen.
 • De normale rijrichting dient gevolgd te worden, ook in de wedstrijden. Startoefeningen zijn enkel toegelaten indien mogelijk.
 
 1. DEELNAME/GELDIGE VERGUNNINGEN
 • Om aan het VLM/JMS Kampioenschap te kunnen deelnemen, dient de piloot in het bezit te zijn van een correcte vergunning uitgereikt door VLM of JMS.
 • Indien piloten niet in het bezit zijn van een VLM of JMS vergunning, dienen ze een 1-manifestatievergunning af te sluiten. Uitgezonderd de vergunninghouders van federaties waarmee een overeenkomst is afgesloten voor het lopende seizoen.
 • Als iemand een 1-manifestatievergunning neemt, en geen licentie heeft, zal hij moeten deelnemen in de klasse DAGVERGUNNINGEN.
 
 1. WEDSTRIJD
 • De startplaats, wordt bepaald door de bekomen beste oefentijd van de piloot. Hij dient zich op te stellen in het gesloten rennerspark op de bekomen plaats.
 • Piloten die niet tijdig aanwezig zijn in het gesloten rennerspark, d.w.z. bij het ingaan van de laatste ronde van de vorige reeks, dienen zich achter de piloten aan te sluiten.
 • De startvolgorde voor de tweede reeks is eveneens volgens de beste oefentijd.
 • Indien er gereden wordt met schiftingen dan worden de startplaatsen voor de finale verdeeld als volgt: plaats 1 voor de winnaar van de eerste schifting, plaats 2 voor de winnaar van de tweede schifting, plaats 3 voor de tweede van de eerste schifting, plaats 4 voor de tweede van de tweede schifting enzoverder tot alle voorziene plaatsen zijn ingenomen.
 • Piloten die zich plaatsen via de herkansing nemen de resterende plaatsen in op basis van hun resultaat in de herkansing.
 • Er wordt gestart met een automatisch neervallend starthek. Bij defect hiervan beslist de koersleider over de te gebruiken startmethode.
 • Men mag geen hulpmiddelen gebruiken achter het starthekken , behalve een voet opstapje.
 • Het is tevens verboden te roken in het gesloten park.
 • Verzorger en/of mekanieker moeten het gesloten rennerspark verlaten.
 • Na het teken van de startmeester worden de motoren naar het starthek geduwd
 • Vanaf het op gang brengen der motoren zal er max. 3 minuten gewacht worden in geval van defecte motoren of andere oorzaak.
 • Transponder niet op de motor of vergeten is geen defect en dus ook geen wachttijd.
 • De start zal om geen enkele reden onderbroken worden, ook niet ingeval er iemand pech heeft.
 • Achter en voor het starthek is geen publiek toegelaten.
 • De piloot neemt na het verlaten van het gesloten rennerspark in volgorde van de standplaats een door hem gekozen plaats in binnen de daartoe voorziene ruimte achter het starthek.
 • SOLO-PILOTEN moeten in het midden achter het starthek plaatsnemen waardoor andere piloten niet kunnen gehinderd worden bij de keuze van hun startplaats.
 • De startplaats mag niet aan een andere piloot afgestaan worden. Dit betekent uitsluiting voor degene die startvoordeel geeft, als voor degene die startvoordeel krijgt.
 • Het veroorzaken van een valse start heeft voor gevolg dat de piloot naar de laatste startplaats wordt verwezen bij de herstart. Na een valse start begint de startprocedure opnieuw zoals hierboven beschreven.
 • De startverantwoordelijke is de persoon die beslist over de geldigheid van de start.
 • De wedstrijd wordt betwist in reeksen.
 • In de volgorde van aankomst in de reeksen worden punten toegekend.
 • De optelling van de punten is bepalend voor de eindstand.
 • De koersdirectie beslist over toekenning van punten, barema onkostenvergoeding en trofeeën.
 • De 1ste plaats in de reeks is goed voor 25 punten, de 2de plaats goed voor 22 punten, de 3de plaats goed voor 20 punten, de 4de plaats goed voor 18 punten, de 5de plaats goed voor 16 punten, vanaf hier vermindert het met 1 punt t.e.m. plaats 20.
 • Bij gelijke punten is de uitslag van de tweede reeks doorslaggevend en gaat de zege naar de piloot die in de tweede reeks de beste uitslag behaalde.
 • Indien er slechts één reeks of finale wordt verreden is de reekswinnaar ook eindwinnaar.
 • De koersdirecteur bepaalt de wedstrijdduur, welke zal meegedeeld worden aan de piloten.
 • Om geklasseerd te worden in een reeks moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
 • Met dezelfde moto als bij het van start gaan.
 • 66% (2/3) van het aantal ronden van de winnaar te hebben afgelegd. Bij een onpaar aantal ronden wordt het aantal ronden naar beneden afgerond (vb. de winnaar rijdt 13 ronden, om geklasseerd te zijn moet men 13 x 0.66 = 8.58 = 8 ronden afleggen).
   
 1. GEDRAG TIJDENS DE WEDSTRIJD
 • Tijdens de wedstrijd mag de piloot de meest geschikte plaats op de omloop uitkiezen. Korte zigzag-bewegingen zijn verboden, evenals roekeloze daden die voor zowel medepiloten als toeschouwers een gevaar kunnen betekenen.
 • Inhalen mag slechts gebeuren indien dit kan zonder gevaar voor medepiloten en toeschouwers.
 • Fair-play en sportiviteit dienen in acht te worden genomen.
 • Zij die zich schuldig maken aan een van boven vermelde regels kunnen onmiddellijk door de koersleiding uit koers genomen worden.
 • Bij technisch defect dient de piloot met moto onmiddellijk de rijpiste te verlaten.
 • Men moet doorgang verlenen wanneer men op het punt staat gedubbeld te worden. Dit is van zodra deze in het wiel komt. Het moedwillig hinderen kan met uitsluiting bestraft worden en schorsing van de vergunning tot gevolg hebben.
 • Tijdens de reeks, wanneer het starthekken is gevallen, mag men niet meer van machine veranderen, anders volgt een onmiddellijke uitsluiting .Dit mag wel gebeuren voor de volgende reeks zo de wijziging aan de koersleiding wordt mee gedeeld.
 • Dit betekend op moment dat de piloot over het starthekken is gegaan met de machine , niet meer mag gewisseld worden van machine.
 
 1. BETEKENIS VAN DE VLAGGEN
 
 • Bij het negeren van de gele of rode kruis vlag, kan de reeks beëindigd worden zonder dat er een herstart is.
 • Wanneer toeschouwers op de omloop staan en geen gevolg gegeven wordt aan oproep speaker of officials zal de wedstrijd worden stopgezet en zal er geen herstart gegeven worden of klassering worden opgemaakt.
 
 
 
HOOFDSTUK 5
 

1.GESCHILLEN

 • Wanneer een piloot klacht wenst neer te leggen, kan dit enkel tegen een piloot uit dezelfde categorie. De klacht dient door klager eigenhandig geschreven te worden in het klachtenboek dat op de jurywagen ter beschikking ligt. De koersdirectie die zich dient uit te spreken over een disciplinaire maatregel en moet samengesteld zijn uit 1 of meer personen die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij de zaak.
 • Indien een voorafgaand onderzoek wordt gevoerd naar de feiten, kan de betrokkene in afwachting van de zitting voorlopig geschorst worden (vb. voor het toebrengen van slagen en verwondingen).
 • Van elk onderzoekdocument dient er voorafgaand aan de hoorzitting inzage te worden gegeven aan de betrokkene.
 • Van de vastgestelde feiten die een disciplinaire sanctie vergen, wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat aan de tuchtrechterlijke vervolgde wordt verzonden.
 • Tevens dient in de brief vermeld: overtreden artikel, mogelijke sanctie, datum, plaats en uur waar hij over de feiten zal gehoord worden en zijn middelen tot verdediging zal kunnen voordragen, dat hij zich bij deze hoorzitting kan laten bijstaan door een tolk indien hij de Nederlandse taal niet begrijpt en dat hij zich op de hoorzitting kan laten bijstaan door een raadsman van zijn keuze.
 • Van de hoorzitting zal een schriftelijk verslag worden opgemaakt, waarin volgende elementen voorkomen: plaats en datum van de zitting, het feit of de zitting openbaar of niet openbaar verloopt naar keuze van de vervolgde, de aanwezigen, de vermelding dat de feiten en de mogelijke sanctie aan de betrokkene zijn voorgelezen, de documenten die zijn opgenomen in het dossier, het feit dat er inzage is gegeven aan de betrokkene en de verklaring van de betrokkene.
 • Het bevoegde orgaan doet uitspraak in een gemotiveerde schriftelijke beslissing die aangetekend wordt meegedeeld aan de vervolgde. De brief dient te vermelden dat er tegen de beslissing beroep mogelijk is in een periode van 8 dagen bij de beroepsinstantie, zijnde de Raad van bestuur van de federatie waar de feiten zich voorgedaan hebben, behalve voor het feit van slagen en verwondingen.
 

2.BEROEP

 • Tegen de beslissing van de Sportcommissie is beroep mogelijk bij de Raad van bestuur, behalve voor het feit toedienen van slagen en verwondingen en het hinderen van hulpverleners bij de uitvoering van handelingen of verbale/fysieke agressie jegens mensen van de medische dienst. Het beroep moet worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst van  de beslissing. Het beroep wordt aangetekend verzonden aan het secretariaat van VLM/JMS. De Raad van Bestuur doet uitspraak over het beroep.
 • Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur is geen beroep mogelijk.
 
 
3.STRAFBEPALINGEN        
 • Voor zaken waarin dit artikel niet voorziet kunnen straffen worden opgelegd door de Sportcommissie. De straffen kunnen zijn: de officiële waarschuwing, zware berisping, straftijd, startverbod, declassering uit de dagklassementen of diverse kampioenschappen, schorsing voor een bepaalde tijd, schorsing voor onbepaalde tijd, inhouding van bepaalde voordelen zoals onkostenvergoedingen, schrapping als piloot.
 • Startverbod: Zo noch de moto, noch de kledij in orde is.
 • Voorlopig startverbod: indien de piloot wordt vervolgd voor het toebrengen van slagen en verwondingen.
 • Eén minuut straftijd: rijden in het rennerspark, beledigen van dienst- of bestuursleden, negeren van de gele/rode kruis vlag.
 • Eén wedstrijd geschorst: bij het meermaals(3x) negeren van de gele/rode kruis vlag.
 • Drie wedstrijden geschorst: bij vechtpartijen onder piloten
 • Eén jaar geschorst: bij het toedienen van slagen en verwondingen aan bestuursleden en om het even welke aangestelde in functie op de wedstrijddag.
 • Wanneer hulpverleners worden gehinderd bij de uitvoering van de nodige handelingen of bij verbale/fysieke agressie naar hulpverleners van de medische dienst zal betrokken piloot voor de verdere wedstrijddag een startverbod krijgen.
 • Wanneer hulpverleners worden gehinderd bij de uitvoering van de nodige handelingen of bij verbale/fysieke agressie naar hulpverleners van de medische dienst zal de sanctie kunnen variëren van minstens 3 effectieve wedstrijden schorsing tot schorsing voor het volledige seizoen naargelang de ernst of herhaling van de feiten. Deze sanctie zal worden bepaald door leden van de sportcommissie/koersdirectie die op geen enkele wijze een persoonlijk belang hebben bij deze zaak of geen persoonlijke band hebben met de betrokken partijen. Er zal een schriftelijke beslissing van deze sanctie worden meegedeeld aan alle betrokken partijen.
 • Alle termijnen van strafbepaling zijn van toepassing op wedstrijddagen uitgezonderd op afgelaste wedstrijden, vrije zaterdagen of zondagen. Indien er een afgelasting plaats vind, zal de schorsing worden opgeschoven naar de eerstvolgende wedstrijddag/weekend.  Voor gekwetste piloten gaat een schorsing pas in vanaf de wedstrijden nadat een genezingsattest afgeleverd werd.
4. UITVOERING VAN DE SANCTIES
 • De uitgesproken sancties van de Sportcommissie en de Raad van bestuur zijn onmiddellijk uitvoerbaar. Alle termijnen van strafbepaling zijn uitgezonderd afgelastingen of vrije zaterdagen of zondagen. Ook gaat de termijn van sanctionering pas in na inleveren van genezingsattest
 
5. EERBIEDIGING REGLEMENTEN
 • De deelnemers verplichten zich te onderwerpen aan de voorschriften van dit reglement en zijn eventuele bijvoegsels.
 
 
HOOFDSTUK 6
 
 1. VERGOEDINGEN
Deelnemende piloten, uitgezonderd piloten met een 1-manifestatievergunning, ontvangen een vergoeding volgens de behaalde plaats in de categorie tot de welke zij behoren. Deze onkostenvergoeding is niet als loon te beschouwen voor de geleverde arbeid, doch enkel als kosten dekkende tegemoetkoming voor de door de piloten gemaakte kosten om aan de wedstrijden te kunnen deelnemen. Buiten de vergoeding vermeld in het barema onkostenvergoeding kunnen de piloten geen startpremies of verplaatsingskosten eisen en/of ontvangen voor deelname aan de wedstrijden. 
 
 1. VEILIGHEID
Het is de piloten verboden te rijden in het rennerspark of elders buiten de omloop met om het even welk gemotoriseerd rijtuig.
De motor moet onmiddellijk worden stilgelegd bij het verlaten van de omloop na een uitloop van 20 m. 
 

3.MEDIA & BEELDMATERIAAL

 
 1. Het is VLM  toegestaan gebruik te maken van beeldmateriaal gemaakt op VLM-evenementen zonder toestemming van de betreffende rijder.
 
 1. Rijders kunnen geen enkele aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakt beeldmateriaal tijdens de VLM-evenementen.
 
 3.   VLM is vrij regelingen te treffen tot het maken of laten maken van tv-opnamen tijdens haar wedstrijden.
       Indien een rijder geen toestemming geeft aan het maken van beeldmateriaal, kan hij dit aan de wedstrijdleiding 
       
kenbaar maken, die zorg draagt dat beeldmateriaal van de desbetreffende persoon niet gepubliceerd wordt.
 
      De rijder geeft aan in welke klasse en onder welk startnummer hij/zij deelneemt.
 
HOOFDSTUK 7
 
 1. AANGIFTE ONGEVAL
 • Indien een piloot een ongeval veroorzaakt of erbij betrokken wordt, dient dit binnen de 24 uur aangegeven te worden.
 • Doet het ongeval zich voor op een wedstrijddag, dan dient de piloot zich aan te bieden bij de dienstdoende verpleeginstelling, wordt hij genoteerd in een ongevallenboek en ontvangt een aangifteformulier die binnen de 7 dagen dat nauwkeurig ingevuld dient opgestuurd te worden naar het secretariaat VLM/JMS.
 • Ook wanneer u betrokken bent met een ongeval met derden (toeschouwers) dient u VERPLICHT een aangifte te doen bij de verzorgingsdienst om de nodige informatie te verstrekken.
 • Doet het ongeval zich voor op een training, dan dient de piloot binnen de 24 uur het secretariaat VLM/JMS op de hoogte te brengen.
 • Na aangifte van het ongeval wordt de vergunning van de piloot geschorst. Deze schorsing wordt opgeheven na voorlegging van een attest van genezing met de melding dat de piloot terug aan de activiteiten kan deelnemen.
 
 1. MEDISCH ONDERZOEK NA ONGEVAL
Een piloot kan enkel na een ongeval of een kwetsuur terug tot de wedstrijd worden toegelaten mits de voorlegging van een attest van volledige genezing afgeleverd door een arts waaruit blijkt dat hij terug geschikt bevonden is om motorsport te beoefenen.
 

HOOFDSTUK 8

 
 1. UITRIT VOOR PILOTEN
 • De omloop moet voorzien zijn van een degelijke uitrit waar een baancommissaris verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken.
 • De uitrit moet voorzien zijn van een zijuitgang van min. 20 meter lang, waar de piloten verplicht worden hun motor stil te leggen.
 • Onder geen enkel beding mag in het rennerspark gereden worden. Buiten de omloop is het verboden motoren te testen.
 
 1. PARKINGREGLEMENT VOOR TOESCHOUWERS EN PILOTEN
 • Iedereen is verplicht de richtlijnen van de organisator strikt te volgen.
 • Het is verboden ruimtes af te bakenen om plaats te houden voor anderen.
 • Het is verboden om putten of elke andere vorm van graafwerken uit te voeren.
 • Het is verboden om vuur te maken buiten de mobilhome of caravan.
 • Maak gebruik van de sanitaire inrichting die op de wedstrijd aanwezig is.
 • Het ledigen van chemische toiletten is verboden.
 • Het is verboden met de motor in het rennerskwartier of op openbare wegen te rijden.
Het is toegestaan dat de piloot en ENKEL de PILOOT,in zijn motorcross uitrusting, zonder MEDEPASSAGIER stapvoets mag rijden naar de startzone om zijn training of reeks te gaan betwisten.
 • Deze maatregel is van toepassing op de piloten, de bestuurders van trikes, quads, mini-motoren, bromfietsen en gelijk welk van een motor voorzien voertuig, voor zover dit niet voldoet aan de wegcode en de wet op de aansprakelijkheidsverzekering.
 • Het is eveneens verboden zich met elektrisch aangedreven voertuigen (sur-ron, elektrische motors…..) te bewegen op het rennerskwartier en toegangswegen naar en rond het circuit.
 • Het is eveneens verboden de genoemde voertuigen met een in bedrijf zijnde motor aan de hand te geleiden.
 • Alle huishoudelijk afval dient in een vuilzak gedeponeerd te worden. Op het einde van de wedstrijd werpt men dit in de milieucontainer.
 
 1. WERKZAAMHEDEN AAN DE MOTOR
 • Het gebruik van detergenten voor het reinigen van de motoren is verboden.
 • Het bijvullen met benzine en het vervangen van olie of motoronderdelen moet gebeuren op een speciale werkplaats.
 • Bij elk van de vermelde activiteiten is men verplicht een milieumat onder de moto te leggen teneinde het eventueel morsen op te vangen.
 
 1. GELUIDSOVERLAST
 • Vermijd het onnodig draaien van motoren in het rennerspark.
 • Het is verboden geluidshinder te veroorzaken tussen 20.00 uur en 08.00 uur.
 • Indien bij geluidsmeting de maximum toegelaten waarde overschreden wordt: 1 minuut straftijd en vooraleer terug te starten dient hij onderworpen te worden aan een nieuwe geluidscontrole.
 • TWEE METER METHODE 114 dB
 
 
 
HOOFSTUK 9
 
 1. VOORDELEN VAN DE PILOOT
 • De belangen van de piloten worden behartigd door de rennersafgevaardigde. Hij is verplicht om uw belangen te verdedigen tegenover VLM/JMS. Hij kan de nodige inlichtingen verstrekken over de gang van zaken en de reglementen. Elk punt dat door de rennersafgevaardigde wordt aangebracht, zal door de Sportcommissie behandeld worden.
 • De winnaar van een wedstrijd, de tweede en de derde hebben recht op een aandenken.
 • Behoudens gegronde redenen, die dienen gemeld te worden op de officiële jurywagen, moeten de piloten die een podiumplaats behalen en daarmee rechtgevend op een aandenken, zich aanbieden op de huldiging. Het nalaten van deze verplichting brengt verlies mee van het aandenken en de helft van de onkostenvergoeding van de desbetreffende wedstrijd die ten goede komt van de organiserende club.
 • De onkostenvergoedingen voor piloten worden maandelijks afgerekend via de persoonlijke bankrekening.
 • Van een piloot wordt verwacht dat hij zich beleefd, sportief, eerlijk en oprecht gedraagt.
 
 1. BIJZONDERE BEPALINGEN
 • Van een piloot wordt verwacht dat hij zich beleefd, sportief, eerlijk en oprecht gedraagt.
 • Hij is op de omlopen en aanhorigheden zoals het rennerskwartier en gesloten park, gehouden de onderrichtingen op te volgen die hem worden opgedragen door de aangestelde van VLM/JMS.
 • De piloot dient zich te onthouden van brutale woorden en het uiten van klachten in aanwezigheid van het publiek.
 • Elke piloot is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn familie, vrienden of supporters. Indien deze zich schuldig maken aan afkeurenswaardige zaken, zelfs indien deze niet voorzien zijn in dit reglement, en die hun weerslag kunnen hebben op de wedstrijden, toeschouwers, medische dienst of het aanzien van VLM/JMS, zal verhaal worden uitgeoefend op de piloot zelf.
 • De piloot dient zich te onthouden van brutale woorden en het uiten van klachten op social media.
 • De piloot welke zich onttrekt aan het betalen van een steunkaart of anderen in staat stelt om dit te doen, krijgt startverbod.
 • De piloot dient leden van de organiserende vereniging en aangestelde van VLM/JMS toestemming te verlenen tot het betreden van de gebruikte vervoermiddelen en aanhangwagens, om het binnensmokkelen van personen na te gaan. De piloot die deze controle weigert krijgt geen toelating tot de wedstrijd. Hij kan gestraft worden met een van de andere straffen voorzien in dit reglement. Tegen straffen opgelegd na overtreding van de 2 vorige punten is geen beroep mogelijk.
 • De piloot is aansprakelijk voor alle afval van gelijk welke aard, dat door zijn toedoen wordt achtergelaten op de wedstrijdterreinen, in de breedste zin van het woord. Alle lasten en kosten die hieruit voortspruiten zijn voor rekening van de piloot.
   
 • MEDISCHE DIENST
  -     Maximaal 1 persoon/familielid kan toegelaten worden wanneer er een piloot ter verzorging in de medische hulppost  (medische container) ligt.
 • Men zal steeds de gevraagde instructies van de medische dienst opvolgen en respecteren.
 • Men zal de aanwezige afscherming (nadar of herras) van de hulppost respecteren zodat het grote publiek en ramptoeristen kunnen vermeden worden.
 • Als de medische dienst ten gevolge van een ongeval aangeeft aan de wedstrijdleiding om de wedstrijd stil te leggen, dan zal hier onmiddellijk gevolg aan gegeven worden.
 • De mensen van de medische dienst zullen met het nodige respect behandeld moeten worden. Bij niet naleving van dergelijk respect of het hinderen van de werken van de medische dienst of verbale/fysieke agressie naar deze mensen van de medische dienst toe, zal de omschreven strafbepaling onherroepelijk toegepast worden. Met hierbij in achtneming van het feit dat elke piloot verantwoordelijk is voor zijn familie, vrienden of supporters.
 • Ook bij het negeren van de gele/rode kruis vlag zal de omschreven strafbepaling onherroepelijk toegepast worden.
 
HOOFSTUK 10
 
 1. VLM KAMPIOENSCHAP
 • Het VLM kampioenschap wordt verreden vanaf de wedstrijd waarbij we over volle tijd beschikken, zoals nu uitgevoerd is vanaf laatste weekend van maart en dus overschakeling naar zomertijd en neemt een einde bij de finale wedstrijd. Bij afgelasting van een proef wordt deze niet vervangen.
 • VLM kampioenschap is enkel geldig voor vergunninghouders van VLM. Andere zoals MCLB, FPCNA, VMCF en dagvergunningen verkrijgen geen punten, en hun zogezegd behaalde punten schuiven door naar de volgende valabele plaats van een VLM vergunninghouder.
 • Een kampioentitel zal in elke categorie toegekend worden.
 • De te behalen punten worden toegekend per reeks en de eerste 20 piloten van elke reeks komen in aanmerking voor punten. In reeksen met een A en B-indeling zal de eerste B-rijder ook 25 punten krijgen. De tweede krijgt er 22 enz. In gemengde reeksen bekomt iedere klasse afzonderlijke punten.
 • Puntenverdeling: 25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
 • De titel wordt toegekend aan de piloot die de meeste punten behaalde over het aantal erkende reeksen.
 • Indien er een categorie is, waarin gereden wordt onder het systeem van schiftingen en finales, dan komen alle erkende finales in aanmerking.
 • Wanneer blijkt dat er bij de afrekening piloten zijn met gelijke punten dan wordt de titel als volgt toegekend: de piloot welke de meeste reeksoverwinningen behaalde in de categorie van het betreffende kampioenschap. Indien dit geen uitsluitsel brengt dan komen de meeste 2de, 3de, 4de, …  plaats in de titelreeksen in aanmerking. Indien voorgaande evenmin een beslissing brengt dan gaat de titel naar de piloot die in de eindstand van de laatste kampioenschapswedstrijd de hoogste plaats behaalde.
 • De startorde van alle reeksen wordt bepaald door tijdstraining.
 • Bij overgang naar een andere categorie heeft de piloot recht op de punten die hij in deze categorie nog behaalt. Hij behoudt tevens de punten van zijn vorige categorie. Hieruit vloeit voort dat een piloot meerdere titels kan behalen.
 • De piloten die de ouderdom bereikt hebben in de loop van het seizoen, mogen blijven met behoud van punten. Deze die overgaan, beginnen in die categorie terug vanaf nul en vorige punten worden niet meegenomen.
 • De verplichte overgangen zullen jaarlijks bepaald worden door de Sportcommissie.
 • Wel is het zo dat er in de klasse Masters / Seniors Open geen overgangen bepaald worden omwille van de leeftijd.
 1. SLOTBEPALINGEN

 
In alle gevallen waarin door dit reglement niet werd voorzien en welke een invloed kunnen hebben op VLM/JMS komt de beslissing toe aan de Sportcommissie en in hoger beroep door de Raad van bestuur. Door zijn aansluiting als piloot verklaart deze dit Sportreglement 2024, bijlagen en uitgereikte nota’s te kennen, te aanvaarden en te respecteren.
 
 

*********