livestream
Inschrijven

Mededelingen

Afgelaste wedstrijden

Indien een wedstrijd omwille van allerhande omstandigheden niet kan doorgaan, wordt U daar in principe persoonlijk van verwittigd. Kan dit niet meer op tijd gebeuren, en U verwacht toch een afgelasting, controleer dit dan even via de website of via de facebookpagina. 


I.v.m. de terugbetaling van uw inkomticket bij een afgelaste wedstrijd kunnen wij U het volgende melden : 
De tickets die zijn aangekocht op zaterdag na 15.00 u daarvan kan U het geld terugvragen bij de organisatie. Er werd aan de organisatoren gevraagd om vanaf dan een ander ticket te geven, zodat hierover geen discussie kan ontstaan. Wij hopen U hiermee voldoende te hebben ingelicht en rekenen op de medewerking van de clubs.

Onkostenvergoeding piloten

Aangezien wij de onkostenvergoeding storten via de bankrekening, vragen wij u deze rekeningnummer zo correct en duidelijk mogelijk te vermelden bij jullie vergunningsaanvraag.

Kleur nummerborden en cijfers





1. Uw motor moet voorzien zijn van een nummerbord vooraan, links en rechts.
2. De nummers moeten goed leesbaar zijn. Gebruik enkel standaardletters, conform aan het VLM sportreglement.
3. Indien uw motor niet conform is aan de reglementen kan u de start geweigerd worden.
4. Indien u omwille van slecht leesbare nummer niet wordt opgenomen in de klassering, dan is hier geen verhaal tegen mogelijk.
 
 

Milieu
SAMEN DE SPORT VEILIG STELLEN
Om het voortbestaan van de motorcross te kunnen garanderen moeten wij onze houding met betrekking tot het milieu aanpassen. Wij doen een beroep op alle betrokkenen om een beetje orde op zaken te stellen. We moeten er maar eens van af stappen om alles wat we niet meer nuttig of bruikbaar achten weg te gooien. Bij voorkeur doen we dat op een rennerspark, waar het toch wel zal opgeruimd worden door de club van dienst. Mijne heren piloten en toeschouwers, dit kan niet meer!. Zo werden bij bepaalde wedstrijden gewoon sluikstorten ontdekt. Indien op VLM wordt vastgesteld dat bepaalde personen zich met dergelijke zaken inlaten zal er streng worden opgetreden. Het gaat niet om uw afval, maar om het voortbestaan van de motorcross. Op de VLM omlopen verlangen we van iedereen respect voor de natuur en de organisator.
DE AFVALCONTAINER
Op iedere VLM-wedstrijd staat telkens op een centrale plaats een afvalcontainer opgesteld. Deze moet gebruikt worden om het afval dat voortkomt uit uw hobby of de organisatie van een motorcross te deponeren. De kosten voor deze container (transport, storten, poetsen, uurlonen) worden gedragen door ons allemaal. Het containerbedrijf levert aan een vriendelijke prijs, de piloten dragen een steentje bij via de milieubijdrage (ook JMS), de clubs doen een inspanning en de rest wordt effen gemaakt door VLM. Daarom verzoeken wij u om maximaal gebruik te maken van de container. Dit voor uw vast afval en aftapolie.
MILIEUVRIENDELIJK GEDRAG
Wij vragen u beleefd om een aantal elementaire vormen in acht te nemen, ongeacht u op onze wedstrijden vertoeft als piloot, toeschouwer, of lid van de federatie.
11.          Gooi niks op de grond. Papier, blik, plastic, frietzakjes, noem maar op. Het zijn niet de grote zaken die achterblijven die ergernis werken. Neen, het zijn de snippertjes, drankbekers, verpakkingen van ijsjes en dergelijke. Deponeer deze in de opgestelde vuilbakken of in de container. Gedraag u zoals u dat thuis zou doen. U bent te gast op onze wedstrijden en bij de club. Gedraag je daar ook naar.
12.          Maak gebruik van de plaspalen. Ook dames met een plastuit zijn hier welkom! Indien onvoldoende plaspalen, gebruik dan de ruimte die de club voorzien heeft.
13.          Doe je behoefte niet tegen het tentzeil. Bedenk dat deze moet worden afgebroken.
14.          Neem de inhoud van uw chemisch toilet mee en spoel deze thuis door in de WC of op een andere toegelaten plaats.
ONDERHOUD MOTOR
•    Indien er clubs zijn die er op aan dringen om de motor niet af te spuiten, geef hier stipt gevolg aan. - Leg altijd een zeiltje onder uw motor. Je voorkomt niet allen morsen, maar je raakt ook geen onderdelen of schroefjes kwijt.
•    Gebruik van de MILIEUMAT is VERPLICHT
•    Lieve mensen, wees niet eigenwijs, of egoïstisch. Als je het niet doet voor de club of de bond, doe het dan toch voor de sport die je zelf beoefent. Wij rekenen op u!
MILIEUMATTEN
•    Goede zorg voor het milieu is voor ieder van ons een eerste vereiste om ook in de toekomst motorcrossen mogelijk te maken. Vanaf het seizoen 2003 is iedereen dan ook verplicht om tijdens tanken, olieverversing en onderhoud gebruik te maken van een milieumat.
•    Controle op gebruik van de milieumatten zal uitgevoerd worden.
•    Verdere inlichtingen kan U bekomen op het nummer 013/44.30.43 (VLM-bureel : geopend maandag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur).
U kunt deze bekomen bij volgende verdelers: WMX, Racing Center KTM, Moto’s KAWASAKI Saliën, MX477.