livestream
Inschrijven

TOEKOMST MX in Vlaanderen(13/03/2024)

Toekomst MX en MX-liefhebbers-piloten in Vlaanderen
 
VLM/JMS heeft het heft in handen genomen om verder doorgevoerde overeenkomsten te zoeken binnen het Vlaamse motorcrosslandschap. We hebben de oorden van VJMO/MCLB opgezocht om naar onderlinge overeenkomsten te zoeken waarin wij meer voor mekaar kunnen betekenen. Dit ook telkens met het doel de motorcross in Vlaanderen zijn plaats te blijven geven en de vele amateurs hun hobby te laten beoefenen.
Dat de tijden veranderen is ook VLM/JMS en VJMO/MCLB niet ontgaan. Samenwerkingen waren er al met verschillende federaties en dat willen we blijven behouden ten voordele van onze aangesloten piloten.
 
Een intensere samenwerking met de federaties VJMO/MCLB kondigt zich aan, waardoor de liefhebber-motorcrosser zijn plaats blijft verdienen binnen het motorcrosslandschap dat Vlaanderen, België rijk is. 
Samenwerken maakt ons liefhebbersfederaties sterk en dat zal in de toekomst ook het motto zijn … omdat de liefhebber-motorcrosser dat verdient!
 
Concreet werd afgesproken dat de uitwisseling van piloten op wedstrijd-vrije dagen prioriteit krijgt. De aanvaarding van piloten op basis van hun uitgereikte vergunning krijgt een uitbreiding.
Op basis van hun vergunning kunnen ze deelnemen in de categorieën bij de andere federaties en komen ze in aanmerking voor het dag klassement en voor de categorieën waar een onkostenvergoeding is voorzien eveneens voor de onkostenvergoeding.
De eigenheid en interne reglementering van iedere federatie blijft behouden, zoals de klasseringen bij kampioenschappen, e.a. en dit t.o.v. de gastrijders.
 
Inschrijvingen op de wedstrijd voor 2024 wordt tussen de federaties vastgelegd op 5 €/piloot en voor andere gastrijders op basis van een afvaardiging op 10 €/piloot.
 
Samen gaan we met de liefhebbersfederaties voor een toekomst waarbij de piloten-motorcrossers wekelijks hun hobby kunnen beoefenen.  In deze tijden met sleutelwoorden als  ‘respect’ en ‘verdraagzaamheid’.
 
Laat er ons met z’n allen een prachtig en sportief 2024 van maken waarbij de motorcross op liefhebbersvlak zegeviert.
 
 
Namens de voorzitters van de bestuursraden,
 
 
JMS/VLM                                               VJMO                                                      MCLB
Eddy Houtmeyers                                Frans Lunenburg                                   Willy Aper