livestream
Inschrijven

Richtlijnen bij een ongeval

Richtlijnen bij een ongeval

VLM adviseert iedere piloot om zich op 1 januari van ieder sportjaar in regel te stellen met zijn vergunning. Het merendeel van de kostprijs van uw vergunning is bestemd voor uw persoonlijke verzekering. U bent pas verzekerd vanaf het ogenblik dat uw naam door ons wordt doorgegeven aan de verzekering. 
Wanneer U als vergunninghouder betrokken raakt bij een sportongeval, ongeacht of dit gebeurde bij private of officiële oefeningen of bij officieel door VLM goedgekeurde wedstrijden, dien je een aantal zaken in acht te nemen. Voor piloten met een dagvergunning zijn enkel de ongevallen op de officiële wedstrijden verzekerd. 
Laat je op de wedstrijden verzorgen door de hulpdiensten. 
Vraag om genoteerd te worden in de gekwetstenboek! 
Indien nodig verstrekken de hulpdiensten U een aangifteformulier. 
De voorzijde van dit document moet de piloot volledig invullen. Breng eveneens een klever van het ziekenfonds aan. De achterzijde van het document door de dokter laten invullen. 
Vervolgens dit document ondertekenen en binnen de 7 dagen overmaken aan VLM. U kan dit afgeven op de VLM jurywagen.
Indien U het per post verstuurd dan richt je uw aangifte aan: 
- VLM, Linkhoutstraat 219a te 3560 Linkhout-Lummen(Fax 013/44.30.43). 
Alle medische kostenstaten bijhouden en afrekenen bij het ziekenfonds. U vraagt steeds een bewijs van de afrekening en maak dat over aan VLM.
Indien uw werkonbekwaamheid verlengd wordt, vergeet dan niet dit attest van deze verlenging binnen te brengen. 
Een gekwetst piloot die na genezing terug van start wil gaan moet een attest van genezing voorleggen. 
Wanneer U bij een ongeval betrokken bent met derden (toeschouwers) bent U VERPLICHT aangifte te doen bij de verzorgingsdienst om de nodige informatie te verstrekken.