livestream
Inschrijven

Structuur

Structuur van VLM

VLM is een VZW, samengesteld uit een Raad van Beheer, een Technische Commissie en een Sportcommissie. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de Raad van Beheer. De Technische- en de Sportcommissie verlenen een ondersteunende rol. Er is een sterke wettelijke band met BLM, die als het ware de moedermaatschappij is van VLM. Op het hoogste niveau worden de principebeslissingen genomen door de Algemene Vergadering. Tevens kunnen de bij VLM aangesloten en vertegenwoordigde clubs bij eenvoudige meerderheid van stemmen kunnen beslissen over de gang van zaken bij VLM. Dit is democratie in zijn puurste vorm. Onze federatie is volledig in orde met de wettelijke voorzieningen inzake VZW´s zoals neerleggen van ledenlijsten, voorleggen van jaarrekeningen en zo meer. VLM telt de volgende clubs en gestructureerde teams: 

MC Delta Crossers, Arendonk
MC Betemo, Arendonk
MC Vennecrossers, Houtvenne
MC Siberië, Meerhout
MC De Molse Rakkers, Mol
MC De Kempen, Pulderbos
MC Hanenberg, Retie
MC Kleiduivels, Reet
MC Zandklievers, Weelde
MC Stroeckxvrienden, Wommelgem
MC Diga, Balen
KMC Mol, Balen
De Crossvrienden, Ravels
MC Desselse Crossvrienden, Dessel
Team Van der Schraelen, Ranst
FUN MX, Zonhoven
MC Kampenhout, Kampenhout
MC Cauberg, Haacht
MC Kenaka, Rijkevorsel
JS Racing, Neerpelt
Everts MX Team, Kinrooi
MC Kievitscrossers, Bouwel
AMC Genk, Genk

Elke vereniging op zich moet voldoen aan bepaalde door VLM gestelde normen inzake statuut. Zij moeten zich op contractuele basis verbinden om wedstrijden te organiseren onder VLM, met toepassing van de door onze federatie gehanteerde reglementen, waarden en normen. Deze worden ons door alle andere federaties benijd. Het is namelijk zo dat VLM aan de onderhandelingstafels met gelijk welke gesprekspartner als model-federatie wordt beschouwd.

VLM is voorloper op het gebied van de milieuzorg; bij onze federatie werden reeds metingen verricht door universitaire instellingen, met medewerking van diverse overheden, om tot een normbepaling voor de uitstoot van geluid en gassen te komen. Ook verzekeringstechnisch draait VLM proef voor alle veiligheidsverhogende maatregelen. Taakomschrijving en maatschappelijke aanwezigheid.

VLM biedt aan zijn leden de gelegenheid om op een gestructureerde wijze aan topsport te doen. Tot op heden is motorcross een van de sportdisciplines waar het woord "hooliganisme" nog moet worden uitgevonden. Daarenboven heeft onze federatie zich ook een zeker maatschappelijk doel gesteld. Jaarlijks kunnen meer dan 100.000 mensen op een goedkope wijze genieten van een hele zondag ontspanning.

Ook naar de jeugdige piloten toe is VLM zeker van invloed op de ontwikkeling van deze jonge karakters. De jeugd begeleiden bij het beoefenen van zijn sport is veel meer dan de louter wedstrijdtechnische ingrepen. Hoewel nauwelijks meetbaar in cijfers, kan men niet om het feit heen dat VLM een grote, en vast en zeker ook positieve invloed heeft op onze jeugd. 

Een jongere die aan motorcross doet wordt volledig opgeëist door zijn hobby. De moeilijkheidsgraad van onze sporttak eist een volledige betrokkenheid. Wie kan dergelijke inzet nog verlangen en bekomen van de hedendaagse jeugd? VLM slaagt daarin! Op deze wijze draagt VLM en de motorcross bij tot een gezonde lichamelijke en geestelijke ontplooiïng van een jong individu. 

Maatschappelijk gezien zijn de exponenten die bij VLM hun eerste stappen in de motorcross deden echte ambassadeurs geworden, niet alleen van ons gewest, maar ook als mensen die in de maatschappij als voorbeelden te boek staan. VLM is trots op het feit dat sportmensen zoals Joël Smets (wereldkampioen en vice-wereldkampioen in de 500 cc) en Marnicq Bervoets (vice-wereldkampioen 250 cc) hun leerschool bij ons doorliepen. Hoeveel mensen spiegelen zich niet in positieve zin aan deze idolen? VLM biedt, zoals gezegd, jaarlijks aan vele duizenden trouwe kijkers een zinvolle vrijetijdsbesteding aan. Een doorsnee VLM motorcross wordt bijgewoond door ongeveer 1.500 toeschouwers. 

De topwedstrijden met gerenomeerde circuits trekken een veelvoud hiervan aan. Op deze wedstrijden diende nog nooit een beroep te worden gedaan op ordediensten, tenzij voor het geleiden van het verkeer. Onze sport is dan ook niet erg belastend voor zijn omgeving, want vaak voorzien de clubs in hun eigen infrastructuur, waarvoor in de VLAREM wetgeving strenge normen worden opgelegd en ook nageleefd. Er is praktisch nooit overlast voor derden, in tegenstelling tot zeg maar het voetbal (straatgeweld) of wielerwedstrijden (gebruik van de openbare wegen, met overlast voor de bewoners).

De opvoedende, opleidende rol van de motorcross is vaak onderschat maar toch nadrukkelijk aanwezig. Zijn onze wereldkampioenen niet vaak de overal geaccepteerde ambassadeurs van België geweest? Wij zijn graag bereid om ons niet geringe sportieve en sociale gewicht in de schaal te werpen om het project "Sport Vlaanderen" in de motorsport de nodige uitstraling te geven. Onze ploeg beschikt over de nodige ervaring en de wil om dergelijk project te doen slagen, maar het spreekt voor zich dat bij een eventuele samenwerking op de meest volstrekte wijze rekening gehouden wordt met Uw wensen. VLM maakt zich sterk om dit alles te realiseren in alle Vlaamse provincies, maar ook op federaal en vooral Europees vlak, dankzij de nadrukkelijke Vlaamse aanwezigheid op de diverse Europese kampioenschappen. VLM en zijn leden willen en kunnen dat!