livestream
Inschrijven
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Naar aanleiding van de heropflakkering van het coronavirus zal het VLM/JMS bureel gesloten blijven voor gans 2020. Noodzakelijke info kan bekomen worden via het telefoonnummer 0477380058.
Bij eventuele wijzigingen brengen we jullie op de hoogte van eventuele voortgang.

VLM bestuur

OVERLIJDEN DIRK GEUKENS
Beste,
 
Bij deze melden we het droevige nieuws van het plotse overlijden van Dirk Geukens, niet alleen ex-rijder van BLM/VLM maar ook op GP niveau waar hij een gekende reputatie mocht genieten.
 
Wij wensen vanuit VLM/JMS zijn echtgenote Gerda en de kinderen, Lien, Nick en Ine veel sterkte toe.
 

Dirk Geukens

29/06/1963 - 23/07/2020
Echtgenoot van Gerda Jansen
 
Werknemer DAF Oevel
 
Gewezen Belgisch Kampioen motorcross
Sportvoorzitter KMC Mol
Trainer van Sport Vlaanderen


Geboren te Mol op 29 juni 1963 en onverwachts
overleden te Waalwijk (NL) op 23 juli 2020.
                                         
U wordt vriendelijk uitgenodigd samen met ons
een laatste groet te brengen aan Dirk in het Uitvaartcentrum Dries,
op woensdag 29 juli 2020 van 19.00 uur tot 20.00 uur,
(met de nodige voorzorgsmaatregelen en afstandsbeperkingen,
ook mondmaskers zijn verplicht).
 
De afscheidsviering zal in beperkte kring plaatsvinden.

 
23 JULI 2020 – ANNULATIE HEROPSTART 2020
 
Naar aanleiding van de opmars van de tweede golf van het coronavirus en de inbreng van nieuwe maatregelen, met deze een update voor wat betreft motorcross gebeuren.
 
De fase 5 waarbij versoepeling van maatregelen zoals optrekken van toeschouwers van 400 naar 800 gaat geen doorgang vinden. Men gaat meerdere maatregelen treffen om de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan. Ook de regels rondom aanwezigheid van toeschouwers gaat sterk aan banden gelegd worden.
 
Samen met de lokale autoriteiten zijnde de gemeentes, hebben we de verantwoordelijkheid genomen om de nieuwe opstart van motorcross-seizoen 2020 te annuleren. Ook is er naar aanleiding van de beslissingen van de veiligheidsraad niet voldoende volk beschikbaar om de nodige medische zorg te voorzien. Vandaar dat deze hulpverlening ook niet kan gegarandeerd worden, en zodoende de veiligheid van éénieder in het gedrang komt en de annulatie een noodzakelijk feit is.
 
Al de inschrijvingen zullen stopgezet worden. De rijders die een financiële verrichting gedaan hebben om een daglicentie te verwerven, zullen terug betaald worden via dezelfde weg van overschrijving.
 
Ook voor de volwaardige licentiehouders van VLM en JMS, zullen nog bepaalde modaliteiten besproken worden om een mogelijkheid te voorzien voor overdracht naar volgend jaar.
 
Laat ons nu allen ook de verantwoordelijkheid dragen om het virus onder controle te krijgen, en zodoende de maatregelen op te volgen en dit om éénieders gezondheid te respecteren.
 
SAMEN KUNNEN WE HET AAN
 
Grts
Eddy Houtmeyers
Voorzitter VLM/JMS

1