livestream
Inschrijven
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Kalenderaanpassing 2022 !
De wedstrijd van GROBBENDONK op 3 en 4 september gaat niet doorgaan.
Verder ook vaste aanduiding van TONGERLO op 27 en 28 augustus.


BERICHT VOOR VERGUNNINGHOUDERS EXPERTEN EN QUADS
AANPASSING PROGRAMMA  BIJ OLD-TIMER WEDSTRIJDEN
Geachte vergunninghouders Experten en Quads,
VLM is hard aan het werk om de JMS-wedstrijden op te waarderen. Dat gaat niet van de ene minuut op de andere. Eerder dit seizoen werden daartoe enkele categorieën opgesplitst. Het voornaamste doel van deze maatregel is de veiligheid van onze jongeren te verhogen.
Op basis van de reeds opgedane ervaring menen we dat het in het belang van de jeugdmotorcross een goede zaak is om het JMS wedstrijd schema  aan te passen.
Dat heeft gevolgen voor de vergunninghouders Experten en Quads.
Wanneer een JMS wedstrijd samen valt met de wedstrijden voor de BOTC Oldtimers zal de klasse Experten aangevuld worden met de daglicenties. VLM vergunninghouders uit de categorieën van het zondagprogramma zullen op zaterdag niet meer kunnen deelnemen met een dagvergunning.
De Quads worden ingepast in het VLM programma van zondag.
Opgelet: deze wijziging geldt enkel wanneer JMS de BOTC Oldtimers ontvangt op zaterdag.
Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.
Sportieve groeten,
 
Voor VLM,
Eddy Houtmeyers
Afgevaardigd bestuurder 

Klasse MASTERS/SENIORS
Omwille van de overbezetting van deelname bij de klasse der Masters/Seniors (ex.Nieuw C), worden er tot verdere berichtgeving geen dagvergunningen opgenomen in deze klasse. Ook zal er bij overbezetting voorkeur gegeven worden aan eigen vergunningen van VLM/MSV.

Naar aanleiding van enige bezorgdheden van ouders die samen met ons het beste voor hebben met hun kind, hebben we gaan evalueren wat er kan uitgevoerd worden om de veiligheid en ontwikkeling van hun telg niet in het gedrang te brengen.
Een eerste opsplitsing binnen het gebeuren van beginnende rijdertjes in de klasse van initiatie is uitgevoerd. Hiermee hebben we de initiatie 50cc waarbij enkel de automaten 50cc toegelaten zijn. Verder dan de initiatie 65cc waarbij enkel 65cc kleine wielen toegelaten zijn.
Bij de volgende klasse der nieuwelingen hebben we ook een verdeling ingebracht van kleine en grote wielen. Hierin hebben we dus een opsplitsing van nieuwelingen 65cc enkel kleine wielen, en een andere klasse nieuwelingen 65cc grote wielen die samen rijden met de nieuwelingen 85cc maar apart klassement.
Verder gaat er ook opnieuw gestart worden met de initiatie quads/zijspannen,maar nu wel met voldoende vergunninghouders die reeds geregistreerd zijn.
 
Bijgevoegd het aangepaste programma.


VERGUNNINGSAANVRAGEN DIE VIA DE POST VERSTUURD WORDEN, MOETEN NAAR VLM, Linkhoutstraat 219a te 3560 Linkhout-Lummen VERSTUURD WORDEN EN NIET MOTORSPORT VLAANDEREN.
BETER KAN JE DE AANVRAGEN INSCANNEN EN VIA EMAIL VERSTUREN NAAR info@vlmcross.be.
VERDER OOK ZEKER NIET AANGETEKEND VERSTUREN, WANT DIT GAAT ALLEEN MAAR VERTRAGEN. WIJ KUNNEN DEZE AANGETEKENDE ZENDINGEN NIET ONTVANGEN DAAR WIJ SLECHTS OP 2 MOMENTEN OP HET BUREEL AANWEZIG ZIJN. 

De aanvraag voor een vergunning 2022 kan enkel afgeleverd worden wanneer deze volledig in orde is.
Wat wil zeggen dat niet alleen de betaling in orde moet zijn, maar ook alle pagina's van de vergunningsaanvraag inclusief de medische verklaring.
Verder moet ook voor de minderjarigen de "Verklaring van beide ouders of voogd van ongehuwde minderjarigen" zoals vermeld door BEIDE OUDERS ondertekend worden.

Is één van deze noodzakelijkheden niet in orde, dan zal er ook geen vergunningspasje/licentie afgeleverd worden.

 

Belangrijkste wijzigingen voor seizoen 2022 
Principaux changements pour la saison 2022 
 
Aanpassingen vergunningsprijzen, dit om de bijkomende uitbreiding van 
burgerlijke aansprakelijkheid van organisatie te kunnen overbruggen.
Nationale vergunning : 250 €
Nationale vergunning Jeugdklassen : 200 €
Nationale vergunning Oldtimers : 200 €

Ajustements du prix des licences, afin de pouvoir combler l'extension 
supplémentaire de la responsabilité civile de l'organisation.
Licence nationale : 250 €
Licence nationale Classes Jeunes : 200 €
Licence nationale Oldtimers : 200 €

 
Nieuwelingen C met nieuwe naamgeving Masters & Seniors
leeftijd vanaf 46 jaar
Masters : zijnde ex rijders die niet hoger gereden hebben dan junior
Seniors : zijnde ex rijders die gereden hebben als nationaal of inter
nummerborden Masters : groene achtergrond / witte cijfers
nummerborden Seniors : blauwe achtergrond / witte cijfers

Debutants C avec un nouveau nom Masters & Seniors
âge à partir de 46 ans
Masters : être d'anciens pilotes n'ayant pas monté plus haut que junior
Seniors : étant d'anciens pilotes ayant roulé en national ou en international
plaques Masters : fond vert / chiffres blancs
plaques Seniors : fond bleu / chiffres blancs
 
 
Ook in de jeugdcategorieën zullen enige aanpassingen gebeuren, merendeel met 
verlengen van de leeftijd binnen meerdere categorieën en opsplitsing van 
kleine en grote wielen binnen de klasse der nieuwelingen 65cc.
JMS kampioenschap 2022 neemt aanvang vanaf het laatste weekend van maart en 
zal eindigen op de finalewedstrijd in Lummen.
Er moeten drie wedstrijden in mindering gebracht worden voor het 
eindtotaal kampioenschap.

Certains ajustements seront également effectués dans les catégories jeunes, 
principalement avec une extension d'âge au sein de plusieurs catégories et 
une division des petites et grandes roues au sein de la classe des debutants 65cc.
Championnat JMS 2022: débutera à partir du dernier week-end de mars et se 
terminera lors du match final à Lummen.
Trois courses doivent être déduites du grand total du championnat.
 
 
VLM kampioenschap met enkel deelname van nationale vergunninghouders en 
europe open vergunninghouders van Motorsport Vlaanderen, neemt aanvang 
vanaf het laatste weekend van maart en zal eindigen op de finalewedstrijd 
in Reet.
Drie groepen zullen aangemaakt worden, die dus wekelijks afgewisseld worden
Groep 1 : Beloften125, Beloften250, Nieuw250, Inters250, Inters500
Groep 2 : Nieuw500A, Juniors250, Juniors500,  Zijspan
Groep 3 : Nieuw Open B, Masters/Seniors, Nationalen250, Nationalen500

Championnat VLM avec uniquement la participation des licenciés nationaux, 
commence à partir du dernier week-end de mars et se terminera lors du 
match final à Reet
Trois groupes seront créés, qui seront alternés chaque semaine
Groupe 1 : Espoirs125,Espoirs250,Debutants250,Juniors250,Juniors500,Inters250,Inters500
Groupe 2 : Debutants500 A, Juniors250, Juniors500, Sidecar
Groupe 3 : Debutants Open B, Masters/Seniors, Nationaux250, Nationaux500

Belgisch kampioenschap ligt volledig onder beheer van BMB, en zal gaan 
over zes proeven voor zowel de solo klassen als de zijspannen.

Le championnat belge est entièrement géré par BMB, et couvrira 
six étapes pour les classes solo et les side-cars.
 

Omwille van de aanhoudende problematiek van Corona, zullen de burelen enkel nog telefonisch bereikbaar zijn op het nummer 013/443043. Bij ingave van vraagstelling zal zo snel mogelijk antwoord gegeven worden.

Ter herinnering :
Piloten kunnen hun nummer behouden als hun vergunning in orde gebracht is vóór 15 februari, of omwille van de problematiek van de pandemie kunnen de nummers gereserveerd worden en dit ook vóór 15 februari. Deze reservatie kan gebeuren op het VLM bureel via mail info@vlmcross.be of via telefoon 013/443043 op maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur of donderdag van 19:00 uur tot 21:00 uur. Na 15 februari worden alle nummers vrijgegeven van de piloten die niet in orde zijn.

1