livestream
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Trainingsweekends Wachtebeke
Motorsport Vlaanderen heeft een vergunning gekregen om 2 trainingsweekenden te organiseren te Wachtebeke Mendonk! Dit zal gebeuren op 4-5 juli en 11-12 juli!
Ook onze zijspannen zullen weer kunnen rijden op zondagnamiddag!
Inschrijven is verplicht en kan via onze website:  https://motorsport.vlaanderen/inschrijving-training-wachtebeke/
Veel plezier alvast!


Met deze de droeve melding van overlijden van Marcel Poelmans, schoonvader van onze speaker Peter Droogmans en vader van Sandra Poelmans. Marcel Poelmans is op 27 juni 2020 op 75 jarige leeftijd van ons heengegaan. 

Veel sterkte en innige deelneming aan familie en vrienden vanwege het bestuur, personeel, clubs en piloten van de MOTORRIJDERSBOND BLM/VLM/JMS

Gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Smeets, Hendrik van Veldekesingel 38 te Hasselt, op donderdag 2 juli 2020 van 19 tot 20 uur.
BLOEMEN NOCH KRANSEN

 
24 JUNI 2020
 
Naar aanleiding van de nieuwe versoepelde maatregelen in verband met het coronavirus, toch enige verhelderingen voor wat betreft verdere verloop binnen het motorcross gebeuren.
 
Voor wat betreft wedstrijden is nu ook een bredere mogelijkheid aangemaakt om van start te gaan, ook met bijzondere maatregelen waarbij beperkt publiek. Onze start is voorzien op 1 augustus, zodat we toch uitkijken naar een mogelijk gunstig verloop in de komende weken, waarbij er tegen augustus toch een breder publiek kan geaccepteerd worden. Momenteel staat de teller op 800 toeschouwers vanaf 1 augustus, waarbij er geen beperking staat op deelnemers.

Natuurlijk moeten we verzekeringshalve toch een limiet opleggen van aantal deelnemers. De inschrijvingstool ; die enkel en alleen nog digitaal via de website te bereiken zal zijn, zal met deze maxima rekening houden. De mogelijkheden van deze inschrijvingstool zal later nog omschreven worden.
 
Ook de mogelijkheid van aanbod horeca staat terug op de menu, waardoor er met inbreng van bepaalde maatregelen toch drank en voeding kan aangeboden worden.
 
Samen met Motorsport Vlaanderen is er een protocol aangemaakt om motorsport wedstrijden mogelijk te maken. Dit protocol zal aangeboden worden aan de overheid alsook de lokale gemeentebesturen om vraag van goedkeuring.
 
Als deze goedkeuringen er zijn zal een aanvang genomen worden voor de organisaties vanaf augustus en zal het seizoen toch nog kunnen aangelengd worden tot en met november. Er zullen geen kampioenschappen meer aangemaakt worden voor 2020. In eerste instantie willen we enkel een mogelijkheid aanmaken om op een amusante , veilige en verantwoordelijke manier wedstrijden mogelijk te maken.
 
Laat ons allen deze mogelijke opstart zo goed mogelijk ondersteunen. Laat ons SAMEN WERKEN door de bijkomende maatregelen op te volgen waardoor we een correct verloop van de wedstrijd verkrijgen. Zowel voor het verloop van de wedstrijddagen, als voor het verblijf aan de terreinen zullen opgelegde regels moeten opgevolgd worden. Eerst en vooral zullen de afstandsregels moeten opgevolgd worden, waardoor het plaatsen van motorhomes, caravans en vrachtwagens zullen geplaatst worden volgens de richtlijnen van de organisator.
 
Zoals reeds omschreven zullen we voor de inschrijvingen speciale voorzieningen treffen. We gaan deze inschrijvingen via onze website moeten laten verlopen voor elke wedstrijd, dit zowel voor onze eigen piloten als voor gastpiloten. Ook voor de dagvergunningen en nieuwe vergunningen waarbij noodzaak tot betaling, zal een mogelijkheid ingebouwd worden om te betalen via de website.
 
Dus laat ons ALLEN de schouders er onder zetten, en op een verantwoordelijke en veilige manier  daarbij het virus onder controle houden.
 
HOOP DOET LEVEN
 
Grts
Eddy Houtmeyers
Voorzitter VLM/JMS

Naar aanleiding van de dreiging van het coronavirus zal het VLM/JMS bureel gesloten worden tot 15 juli 2020. Noodzakelijke info kan bekomen worden via het telefoonnummer 0477380058.
We houden jullie op de hoogte van eventuele voortgang.
VLM bestuur

NAAR AANLEIDING VAN DE MAATREGELEN VANUIT DE OVERHEID OMWILLE VAN HET CORONAVIRUS ZIJN WIJ GENOODZAAKT OM ALLE WEDSTRIJDEN TOT EN MET 31 JULI AF TE GELASTEN.

Deze boodschap naar aanleiding van de noodzaak aan vrijwilligers die zich kunnen vrijmaken op vrijdag vóór de wedstrijden vanaf 14:00 uur ongeveer, en die zondag na de wedstrijden kunnen meehelpen met afbouwen starthekken, geluidsinstallatie en ander materiaal.
Geïnteresseerde kunnen zich telefonisch melden op het nummer 0477380058 of via email eddy@vlmcross.be

VERGUNNINGSAANVRAGEN 2020 ONLINE zie "DOWNLOADS"

Aanvraag moet gebeuren via Sportcommissie email sportcommissie@vlmcross.be
Afvaardigingen kunnen enkel GELDIG uitgereikt worden indien ze MINSTENS 10 dagen op voorhand aangevraagd zijn.


         
 
GEZOCHT
JMS SPEAKER SEIZOEN 2019
 
 
Voor het motorcrossseizoen 2019 is JMS op zoek naar een omroeper (speaker) voor verslaggeving op zaterdag.
 
Na vele jaren trouwe dienst heeft vaste omroeper Sammy Geeraerts besloten de fakkel over te dragen. We danken Sammy voor zijn jarenlange inzet om JMS op een juiste manier te vertegenwoordigen.
 
Als omroeper heb je de beschikking over een microfoon en een muziekinstallatie en ben je verantwoordelijk voor het gebeuren en sfeer tijdens de JMS wedstrijden. Je geeft wedstrijdverslagen , roept de opstellingen om, geeft de tussenstanden bij de kampioenschap wedstrijden enz...
 
 
Ben je goed bij stem, is motorcross (kijken) je hobby en lijkt het je leuk om vaste omroeper te worden bij de JMS wedstrijden , laat  het ons dan weten. 
Neem daarvoor contact op met VLM op het telefoonnummer 013/44.30.43  of mail naar info@vlmcross.be.
 

Voortaan zal het bureel geopend zijn op MAANDAG van 10:00 uur tot 12:00 uur, op donderdag blijft het ongewijzigd van 19:00 uur tot 21:00 uur.

www.vlmcross.be