livestream
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Bureel zal gesloten zijn van 23 december 2018 tot 3 januari 2019

Gelieve de vergunningsaanvraag NIET AANGETEKEND te versturen. Het bureel is niet continu geopend om deze te ontvangen.

                                                                                    Linkhout , oktober 2018

 
V.L.M.-OVERGANGEN voor het CROSS-SEIZOEN 2019
Deze overgangen kwamen tot stand tijdens de vergadering van het V.L.M.-Sportcomité en bekrachtigd door VLM beheerraad.
  
1. van NATIONALEN 250/500 (OPEN) naar INTERS 250 of INTERS 500
   ------------------------------------------------------------------------------
   Gille Giel, Bogaerts Jens
 
2. van JUNIORS 250/500 (OPEN) naar NATIONALEN 250/500 (OPEN).
   ------------------------------------------------------------------------------
   Spannenburg Nick, Clijmans Tom, Lagrou Marnick, Steensels Jens, Van Gemert Glenn
 
3. naar de JUNIORS 250/500 (OPEN)
   ------------------------------------------------------------------------------
 1. van de NIEUW.500 A : Mariën Robby
 2. van de NIEUW.OPEN B : Van den Bempt Stig
 3. van de NIEUW.250 : Akkermans Jente, Brands Vincent, Van Winckel Lars
 4. van de BELOFTEN : Haanen Jamie, Fosse Axel, Van Endert Boyd
 
4. omwille van leeftijd van BELOFTEN naar NIEUW.250/NIEUW.500 A
   ------------------------------------------------------------------------------
     -                        
 
5. omwille van leeftijd van NIEUW.500 A naar NIEUW.OPEN B
   ------------------------------------------------------------------------------
    Hageman Kevin
 
6. omwille van leeftijd van NIEUW.OPEN B naar NIEUW.OPEN C
   ------------------------------------------------------------------------------
     Porco Lorenzo, Van Dyck Tom, Dioos Kurt, Bosmans Mario
 
7. omwille van leeftijd van NIEUW.250 naar NIEUW.OPEN B
   ------------------------------------------------------------------------------
     -
8. omwille van leeftijd van ASPIRANTEN naar BELOFTEN
   ------------------------------------------------------------------------------
   Mertens Staf, Van Endert Brad, Vervaet Denzel, Mariman Ryan, Tobola Xander,
   Bolckmans Bryan,Moens Yoran.

  

Voor V.L.M.-Sportcomité
 
 
G.Damiaens, P.Iven, P.Droogmans               

!!!! OP WEG NAAR 2019 !!!!
Aanvang van het seizoen 2019
* Is voorzien op het weekend van 16 & 17 februari , alwaar het gebruikersmateriaal terug uitgepakt zal worden voor de start van het seizoen 2019. Dat deze start wat nieuwigheden met zich mee brengt is reeds gekend.
Toch zullen we ze nog eens op een rijtje plaatsen :


* Afspraak binnen UMC dat er geen bijvergunningen meer aangemaakt zullen worden tussen VLM en VMCF, met uitzondering van de dames waar deze mogelijkheid zal blijven bestaan.

* Kostprijs van een vergunning blijft gelden. Vóór 1 januari 2019 kost een VLM vergunning 225 euro, en na 1 januari 2019 kost deze vergunning 250 euro. Ook voor de jeugdrijders van JMS blijft de kostprijs van de vergunning 190 euro vóór 1 januari 2019 en 200 euro vanaf 1 januari 2019. Kostprijs voor Oldtimer vergunningen 200 euro.

* CATEGORIE 2019
O Belofte / Espoir (vanaf/à partir de 14 jaar/ans tot en met/jusque 17 jaar/ans inclus).
O Nieuweling/Debutant 250 (vanaf/à partir de 18 jaar/ans tot en met/jusque 30 jaar/ans incl.)
O Nieuweling/Debutant 500 A (vanaf/à partir de 18 jaar/ans tot en met/jusque 30 jaar/ans incl.)
O Nieuweling/Debutant OPEN B (vanaf/à partir de 31 jaar/ans tot en met/jusque 45 jaar/ans incl).
O Nieuweling/Debutant OPEN C (vanaf/à partir de 46 jaar/ans).
O Junior 250 (vanaf/à partir de 15 jaar/ans).
O Junior 500 (vanaf/à partir de 15 jaar/ans).
O Nationalen 250 (vanaf/à partir de 15 jaar/ans)
O Nationalen 500 (vanaf/à partir de 15 jaar/ans)
O Inters 250 (vanaf/à partir de 15 jaar/ans).
O Inters 500 (vanaf/à partir de 15 jaar/ans).
O Side-car (vanaf/à partir de 15 jaar/ans).

* CILINDERINHOUDEN  :
- 125cc: voor machines tot 125cc 2-takt , uitzondering beloften 125/144-2takt en 250-4takt
- 250cc: voor machines tot 250cc 2-takt en 4-takt
- 500cc: voor machines vanaf 251cc tot 500cc 2-takt en 4-takt


* DAGVERGUNNINGEN kunnen opgenomen worden in gelijk welke klasse.

* AFVAARDIGINGEN  dienen minstens 10 dagen op voorhand aangevraagd te worden, dit om de benodigde tijd voor administratieve bewerkingen. Elke aanvraag minder dan 10 dagen op voorhand zal geweigerd worden

* PROGRAMMATIE WIJZIGING (zie vlm website : rubriek programma).
- Aspiranten zullen terug opgenomen worden in het zaterdag programma van JMS.

- Quads kunnen ook terug opgenomen worden in het zaterdag programma van JMS, mits de voorwaarde van voldoende licentiehouders. Vandaar de vraag om aanmaak licentie voor 31 januari 2019, zodat de programmatie kan opgenomen worden.

- Ook de opsplitsing bij de juniors en nationalen zal terug gebracht worden naar open klasses, met andere woorden men gaat terug naar juniors open en nationalen open. Geen opdeling meer van cilinderinhoud. Wel blijft er binnen de open klasse een apart klassement voor 250 en 500.

- Binnen de INTERS KLASSE zal een aparte reeks aangemaakt worden voor de 250 KLASSE, behoudens de voorwaarde dat er voldoende licentiehouders intekenen vóór 31 januari 2019.

- Verder zal ook de klasse Masters verdwijnen.

* BUITENLANDSE TRAININGSKAMPEN
Maak hier tijdig melding van op het bureel, zodat we het verzekeringstechnisch in orde maken bij de makelaar. Enkel melding is voldoende, er zijn geen extra kosten aan verbonden. Wil je hiervoor een extra reisbijstand (repatriëring) afsluiten, dan kan dat via ARENA NV. Zie www.arena-nv.be onder de hoofding van “reisbijstand”. Hier kan je een formulier downloaden waarbij alle nodige inlichtingen verschaft worden.

* OPSTAPDAGEN JEUGD
Vanuit UMC zijn er voorbereidingen tot een aantal opstap- of kennismakingsdagen. Op vaste circuits, zoals Lille en Genk zal materiaal (crossmotoren) ter beschikking gesteld worden om jeugdige sportertjes vanaf 6 jaar kennis te laten maken met motorcross. Initiatoren van UMC zullen hierbij een programma opstellen, waarbij zowel ouders als kind een idee krijgen wat de sportdiscipline “motorcross” voorstelt.

* LICENTIEBADGE
Zorg er voor dat je steeds jou licentiebadge ter beschikking hebt samen met jou identiteitsbewijs, dit om bij de inschrijvingen eventuele vergissingen te vermijden.

* COMMUNICATIE/PUBLICATIE : Officiële communicatie vanuit VLM is enkel mogelijk via onze eigen website, en NIET het persoonlijke FACEBOOK gebeuren of enig andere SOCIALE MEDIA.

* WEBSITE www.vlmcross.be
Bezoek regelmatig de vlm website, dit om alle nieuwigheden en eventuele wijzigingen op te nemen.
Verder zal je hier ook de benodigde regelgeving en structuur terugvinden.
VLM Bureel Linkhoutstraat 219a Linkhout-Lummen tel 013/443043 op maandag van 10 u tot 12 u & donderdag van 19 u tot 21 u

*Dat er spannende taferelen tevoorschijn getoverd gaan worden, staat als een paal boven water. Zowel in de klasse van beloftes tot aan de klasse  der inters zal de strijd gestreden moeten worden. Is het nu op twee of op drie wielen, het maakt niet uit, alle klasses zijn de moeite waard.
Laten we ons allen klaarmaken om de echte sfeerbeelden op te nemen op de locatie zelf, en zodoende een aanmoediging te zijn voor éénieder die het nodig heeft.

Het V.L.M.-bestuur


Afvaardigingen kunnen enkel GELDIG uitgereikt worden indien ze MINSTENS 10 dagen op voorhand aangevraagd zijn.


Voortaan zal het bureel geopend zijn op MAANDAG van 10:00 uur tot 12:00 uur, op donderdag blijft het ongewijzigd van 19:00 uur tot 21:00 uur.


BELANGRIJK BERICHT VANWEGE HET BESTUUR
 
- Er zijn nog steeds piloten en toeschouwers die niet begrijpen hoe gevaarlijk het is niet achter de koorden/nadars te blijven => REGEL : gelieve achter de omheining te blijven.
De piloot is volgens het reglement verantwoordelijk voor zijn supporters. Er wordt van de piloot verwacht dat hij zijn supporters daarover inlicht.
GEVOLGEN BIJ NIET NALEVING:
°Bij herhaaldelijke verwittigingen zal de reeks stilgelegd worden en er zal niet meer herstart worden. °Als een piloot of toeschouwer wordt aangereden op de omloop zal hij automatisch worden gedagvaard en verantwoordelijk gesteld worden.
 
- Er wordt van de piloot verwacht dat hij het milieu respecteert.
=> REGELS : plaats uw milieumat, gebruik van tear-offs is verboden, neem uw afval mee naar huis (of indien een container ter beschikking, gelieve in het in de daartoe voorziene container te gooien), laat geen olie, banden of etensresten achter op het terrein.
 
- Er zal strenge controle uitgevoerd worden op het Db-geluid van uw motor.
 
Wij gaan er van uit dat jullie deze regels correct zullen opvolgen. Cross is een mooie en toffe sport, wij rekenen op jullie allen op een geweldig seizoen en vergeet vooral niet: "de TOEKOMST van de MOTORCROSS hangt mede van jullie af".
 
Het bestuur


MESSAGE IMPORTANT DU CONSEIL
 
-  Il y a toujours des pilotes/spectateurs qui ne comprennent pas le danger de ne pas rester derrière les cordes/nadars => REGLE : veuillez rester derrière les cordes/nadars.
Selon le règlement, le pilote est responsable de ses supporters. Le pilote est tenu de les informer.
CONSEQUENCES LORS DE LA NON-OBSERVATION :
° Après de multiples avertissements, la course sera arrêtée et ne sera pas reprise
° Si un pilote ou un téléspectateur est heurté sur le circuit, il sera automatiquement convoqué et tenu responsable.
 
-  Le pilote est tenu de respecter l'environnement.
=> REGLES : placez votre tapis environnemental, l'usage des tear-offs est interdit, emmenez vos déchets à la maison (ou à déponer dans le conteneur si disponible) ne pas laisser de l'huile, des pneus ou d'autres déchets sur le circuits.
 
-  Un controle strict sera exécuté en ce qui concerne le son Db de votre moteur.
 
Nous espérons que vous mettiez en pratique ces règles de façon correcte. Le cross est un beau sport et nous comptons sur vous tous pour avoir une saison incroyable. Et surtout n'oubliez pas : "l'avenir du cross dépend également de vous".
 
Le Conseil
 

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan.
Meestal dient u hiervoor een formulier te laten invullen door een clubverantwoordelijke. U kan de modaliteiten en het formulier meestal op de website van uw mutualiteit terugvinden.
 • Bond Moyson
  voor wie: leden tot 65 jaar
  voorwaarden: aangesloten bij door Bloso en/of BOIC erkende sportfederatie of fitnessclub
  wat: 20 euro voor jongeren tot 25 jaar, 15 euro voor sporters van 25 tot 65 jaar
  download formulier
 
 • Liberale mutualiteit
  voor wie: kinderen of jongeren tot en met 21 jaar en volwassenen vanaf 22
  voorwaarden: jaarabonnement bij sportclub of abonnement voor min zes maanden bij een fitnessclub. Ook watergewenning voor peuters, kleuterzwemmen en -turnen
  wat: kinderen of jongeren tot em met 21 jaar: 20 euro, elke kalenderjaar opnieuw
  volwassenen vanaf 22 jaar: 15 euro, elk kalenderjaar opnieuw

  download formulier
 
 • Christelijke mutualiteit
  voor wie: afhankelijk van de verschillende CM-ziekenfondsen (meestal tot en met 24 jaar)
  voorwaarden: aangesloten bij een door CM erkende sportclub of jeugdbeweging, deelname aan openluchtklassen, speelpleinwerking of schoolsport, sportkamp of fitnessclub
  wat: de tegemoetkoming is afhankelijk van de verschillende CM-ziekenfondsen en schommelt tussen de 15 en de 35 euro. (de tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het reëel betaalde lidgeld - U mag verschillende kosten combineren om de maximale tegemoetkoming te verkrijgen)

  download formulier
 
 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: aangesloten bij een sportclub
  wat: 30 euro

  download formulier
 • Partena
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: aangesloten bij een sportclub die aan bewegingssport doet
  wat: 15 euro per jaar
  Meer informatie
 
 • Onafhankelijk Ziekenfonds
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: ongeacht welke sport
  wat: 12 euro per jaar
  Meer informatie
Ook andere mutualiteiten bieden een terugbetaling aan. Voor de voorwaarden informeert u best eens bij uw mutualiteit.

www.vlmcross.be