livestream
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
VZW BETEMO
Begeleidings Team Motorcross
p.a. De Proost Frans - Voorhoofd 14 - 2370 Arendonk
Tel. ++ 32/(0)14/678918  - Ondernemingsnummer 0896.323.352
 
Arendonk, 8 februari 2020
 
INFO Motorcross JMS/VLM-BMB Lommel – 22 & 23 februari 2020.
 
Op 22 en 23 februari 2020 wordt er een vervolg gemaakt van de samenwerkingswedstrijd tussen JMS/VLM en BMB. Dat zal gebeuren op het GP-circuit ‘Heeserbergen’ in Lommel.
Organisator BeTeMo deelt het volgende mee:
 1. Voor de JMS/VLM en UMC-vergunninghouders blijft alles hetzelfde zoals vorig jaar.
 2. BMB-piloten en andere FIM-piloten kunnen deelnemen indien ze het bezit zijn van een door hun federatie erkende Europese vergunning.
 3. Piloten welke niet in bezit zijn van dergelijke vergunning kunnen deelnemen mits het onderschrijven van een dagvergunning. De kostprijs hiervan bedraagt 25 €.
 4. De inschrijvingen gebeuren ter plaatse op beide wedstrijddagen vanaf 7.30 uur. Er zal een BMB-afgevaardigde aanwezig zijn om te assisteren. Gelieve uw transponder (nummer) mee te brengen. Vooraf inschrijven kan ook door uw naam, klasse, gewenst start- en  transponder nummer over te maken aan VLM via e-mail eddy@vlmcross.be. Ter plaatse zal uw vergunning nagezien worden.
 5. De BMB- en andere houders van een Europese licentie, komen tijdens de officiële samenwerkingswedstrijden in aanmerking voor de onkostenvergoeding. Voor buitenlandse piloten zullen via bankoverschrijving uitbetaald worden. Vandaar dat het belangrijk is om deze bankrekening aan te geven bij inschrijving of op de jurywagen.
 
 
 
 
On February, 22 & 23th an MX-event will be held at the GP-track ‘Heeserbergen’ in Lommel. This event is a joint-venture between JMS/VLM (amateur federation) and BMB (FIM-federation).
Organiser BeTeMo is delivering important information for foreign riders:
 1. The race is open for JMS/VLM and UMC license holders, under the same conditions as last year.
 2. BMB-license holders and FIM-riders can enter the race if they are holder of a FIM European license.
 3. Riders who don’t have a FIM European license can enter the event after signing a one-day-event license, at the cost of 25€.
 4. All administration formalities on site, at the race office in Lommel (tent or jury-car). BMB assistance available. Please bring your transponder (number). You can enter the race in advance. E-mail your  name, class, startnumber (not guaranteed) and transponder number to: eddy@vlmcross.be . On the day of the event your license will be checked.
 5. European license holders can eventually earn expense money. If so, this money will be paid by bank transfer. That is why it is important to state this bank account when registering or on the jurycar.
 
 
 
 
 
 
Le 22&23 fevrier 2020, le club BeTeMo organise une motocross pour JMS/VLM et la BMB au circuit GP ‘Heeserbergen’ a Lommel.
Info distribué par BeTeMo:
 1. Pour des licencies JMS/VLM et UMC toutes reste le même comme l’ année precedente.
 2. Pilotes BMB (FMB-VMBB) ont le droit de participer a cette course si on possede une license Européenne. C’est aussi le acs pour des pilotes d’étranger. Assistance BMB sera sur leiu.
 3. Autres pilotes doinvent souscrire une licence de jour, qui coute 25 €.
 4. Formalites sur lieu, les jours du course, a partir de 7.30 heures dans la chapiteau ou car officiel. Il faut apporter le numero de votre transpondeur. S’ Enscrie en avant est aussi possible. Il faut envouyer vorter nom, numero, classe, numere de depart (ni garanti) et le numero de transponder par e-mail vers eddy@vlmcross.be . Votre licence sera controlé le jour d’event.
 5. En certain cas pilotes FMB-BMB et etrangers avec une licence Européenne, ont droit du remboursements des frais. Dans ce cas, ils seront payé par virement bancaire. C'est pourquoi il est important d'indiquer ce compte bancaire lors de l'inscription ou sur la car officiel.
 
 
BeTeMo, 8 februari 2020

Deze boodschap naar aanleiding van de noodzaak aan vrijwilligers die zich kunnen vrijmaken op vrijdag vóór de wedstrijden vanaf 14:00 uur ongeveer, en die zondag na de wedstrijden kunnen meehelpen met afbouwen starthekken, geluidsinstallatie en ander materiaal.
Geïnteresseerde kunnen zich telefonisch melden op het nummer 0477380058 of via email eddy@vlmcross.be

VERGUNNINGSAANVRAGEN 2020 ONLINE zie "DOWNLOADS"

Aanvraag moet gebeuren via Sportcommissie email sportcommissie@vlmcross.be
Afvaardigingen kunnen enkel GELDIG uitgereikt worden indien ze MINSTENS 10 dagen op voorhand aangevraagd zijn.


         
 
GEZOCHT
JMS SPEAKER SEIZOEN 2019
 
 
Voor het motorcrossseizoen 2019 is JMS op zoek naar een omroeper (speaker) voor verslaggeving op zaterdag.
 
Na vele jaren trouwe dienst heeft vaste omroeper Sammy Geeraerts besloten de fakkel over te dragen. We danken Sammy voor zijn jarenlange inzet om JMS op een juiste manier te vertegenwoordigen.
 
Als omroeper heb je de beschikking over een microfoon en een muziekinstallatie en ben je verantwoordelijk voor het gebeuren en sfeer tijdens de JMS wedstrijden. Je geeft wedstrijdverslagen , roept de opstellingen om, geeft de tussenstanden bij de kampioenschap wedstrijden enz...
 
 
Ben je goed bij stem, is motorcross (kijken) je hobby en lijkt het je leuk om vaste omroeper te worden bij de JMS wedstrijden , laat  het ons dan weten. 
Neem daarvoor contact op met VLM op het telefoonnummer 013/44.30.43  of mail naar info@vlmcross.be.
 

Voortaan zal het bureel geopend zijn op MAANDAG van 10:00 uur tot 12:00 uur, op donderdag blijft het ongewijzigd van 19:00 uur tot 21:00 uur.

BELANGRIJK BERICHT VANWEGE HET BESTUUR
 
- Er zijn nog steeds piloten en toeschouwers die niet begrijpen hoe gevaarlijk het is niet achter de koorden/nadars te blijven => REGEL : gelieve achter de omheining te blijven.
De piloot is volgens het reglement verantwoordelijk voor zijn supporters. Er wordt van de piloot verwacht dat hij zijn supporters daarover inlicht.
GEVOLGEN BIJ NIET NALEVING:
°Bij herhaaldelijke verwittigingen zal de reeks stilgelegd worden en er zal niet meer herstart worden. °Als een piloot of toeschouwer wordt aangereden op de omloop zal hij automatisch worden gedagvaard en verantwoordelijk gesteld worden.
 
- Er wordt van de piloot verwacht dat hij het milieu respecteert.
=> REGELS : plaats uw milieumat, gebruik van tear-offs is verboden, neem uw afval mee naar huis (of indien een container ter beschikking, gelieve in het in de daartoe voorziene container te gooien), laat geen olie, banden of etensresten achter op het terrein.
 
- Er zal strenge controle uitgevoerd worden op het Db-geluid van uw motor.
 
Wij gaan er van uit dat jullie deze regels correct zullen opvolgen. Cross is een mooie en toffe sport, wij rekenen op jullie allen op een geweldig seizoen en vergeet vooral niet: "de TOEKOMST van de MOTORCROSS hangt mede van jullie af".
 
Het bestuur


MESSAGE IMPORTANT DU CONSEIL
 
-  Il y a toujours des pilotes/spectateurs qui ne comprennent pas le danger de ne pas rester derrière les cordes/nadars => REGLE : veuillez rester derrière les cordes/nadars.
Selon le règlement, le pilote est responsable de ses supporters. Le pilote est tenu de les informer.
CONSEQUENCES LORS DE LA NON-OBSERVATION :
° Après de multiples avertissements, la course sera arrêtée et ne sera pas reprise
° Si un pilote ou un téléspectateur est heurté sur le circuit, il sera automatiquement convoqué et tenu responsable.
 
-  Le pilote est tenu de respecter l'environnement.
=> REGLES : placez votre tapis environnemental, l'usage des tear-offs est interdit, emmenez vos déchets à la maison (ou à déponer dans le conteneur si disponible) ne pas laisser de l'huile, des pneus ou d'autres déchets sur le circuits.
 
-  Un controle strict sera exécuté en ce qui concerne le son Db de votre moteur.
 
Nous espérons que vous mettiez en pratique ces règles de façon correcte. Le cross est un beau sport et nous comptons sur vous tous pour avoir une saison incroyable. Et surtout n'oubliez pas : "l'avenir du cross dépend également de vous".
 
Le Conseil
 

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan.
Meestal dient u hiervoor een formulier te laten invullen door een clubverantwoordelijke. U kan de modaliteiten en het formulier meestal op de website van uw mutualiteit terugvinden.
 • Bond Moyson
  voor wie: leden tot 65 jaar
  voorwaarden: aangesloten bij door Bloso en/of BOIC erkende sportfederatie of fitnessclub
  wat: 20 euro voor jongeren tot 25 jaar, 15 euro voor sporters van 25 tot 65 jaar
  download formulier
 
 • Liberale mutualiteit
  voor wie: kinderen of jongeren tot en met 21 jaar en volwassenen vanaf 22
  voorwaarden: jaarabonnement bij sportclub of abonnement voor min zes maanden bij een fitnessclub. Ook watergewenning voor peuters, kleuterzwemmen en -turnen
  wat: kinderen of jongeren tot em met 21 jaar: 20 euro, elke kalenderjaar opnieuw
  volwassenen vanaf 22 jaar: 15 euro, elk kalenderjaar opnieuw

  download formulier
 
 • Christelijke mutualiteit
  voor wie: afhankelijk van de verschillende CM-ziekenfondsen (meestal tot en met 24 jaar)
  voorwaarden: aangesloten bij een door CM erkende sportclub of jeugdbeweging, deelname aan openluchtklassen, speelpleinwerking of schoolsport, sportkamp of fitnessclub
  wat: de tegemoetkoming is afhankelijk van de verschillende CM-ziekenfondsen en schommelt tussen de 15 en de 35 euro. (de tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het reëel betaalde lidgeld - U mag verschillende kosten combineren om de maximale tegemoetkoming te verkrijgen)

  download formulier
 
 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: aangesloten bij een sportclub
  wat: 30 euro

  download formulier
 • Partena
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: aangesloten bij een sportclub die aan bewegingssport doet
  wat: 15 euro per jaar
  Meer informatie
 
 • Onafhankelijk Ziekenfonds
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: ongeacht welke sport
  wat: 12 euro per jaar
  Meer informatie
Ook andere mutualiteiten bieden een terugbetaling aan. Voor de voorwaarden informeert u best eens bij uw mutualiteit.

De bestaande nummers van licentiehouders 2016, blijven behouden tot uiterlijk 1 februari 2017. Na 1 februari 2017 worden de vrije nummers open gesteld voor gebruik.

Voor diegene die gedurende eindejaarsperiode 2014 of begin 2015 in het buitenland gaat oefenen of zich in een stage begeven, zal er aangifte moeten gebeuren bij ons op het bureel. Op deze manier kan het verzekeringsattest opengesteld worden voor de geschikte verzekeringsvoorwaarden.

Vanwege VLM bestuur

1
www.vlmcross.be