livestream
Inschrijven
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!

Wil jullie maar een geboorte laten weten .
JACE SMET 23/10/2020
Zoontje van Joey Smet en Shauni Goovaerts ( ex vlm piloot en kleindochter Pierre)
Kleinzoon van Guy Smet en Bea
Kleinzoon van gino Goovaerts en ilse
ACHTERKLEINZOON van PIERRE CLEEMPUT .

MX in 2021

Woord van de voorzitter

De weg naar 2021 lijkt nog lang, maar niets is minder waar. Niettegenstaande de grote verslagenheid vanwege de pandemie COVID-19, gaan we toch de aanvang van seizoen 2021 voorbereiden zoals altijd. We gaan niet meer spreken over 2020, waar we alles geprobeerd hebben om toch nog een start te verkrijgen. Vandaar mijn dank aan éénieder die ons heeft bijgestaan om in 2020 toch nog te starten. Niet alleen onze bestuursleden en dienstleden, maar ook onze organisatoren en medewerkers hebben samen met lokale autoriteiten er alles aan gedaan om te starten. Met grote bewondering keken we uit naar de organiserende medewerkers die met vereend gemoed de strijd aangingen. Met spijt in het hart moesten we de strijd staken, maar met de gezondheid voor ogen moesten we de pauze knop indrukken. We gaan niet bij de pakken blijven zitten, en zullen alles in gereedheid brengen om hoopvol 2021 te beginnen.

Samenwerkingen blijven hoog in ons vaandel staan, en ook in tijden van corona blijven deze hoogst noodzakelijk. Vandaar ook dat we de samenwerking op overheidsniveau strakker aanspannen en meegaan onder de vleugels van Motorsport Vlaanderen. Het geeft ons een beter gevoel van zekerheid , en zal ons een ondersteuning betekenen naar de toekomst.
Laat ons al een voorbeeld stellen met de MX protocols die nodig zijn en blijven in 2021. Ook hier hebben deze protocols een mogelijkheid gemaakt voor de uitgevoerde oefeningen.

VLM is toegetreden onder de koepel van Motorsport Vlaanderen, met hierbij de leiding binnen het MX-gebeuren. VLM gaat hierbij de MX organisaties zoals altijd met de nodige hoogwaardigheid afwerken. Zowel de Vlaamse kampioenschappen als Belgische kampioenschappen zullen door organisaties van VLM hun verloop kennen. Op nationaal niveau zal VLM de touwtjes in handen nemen, en dit om de motorcross over de ganse lijn te goeder trouw te kunnen dienen.

VLM is toegetreden onder de koepel van Motorsport Vlaanderen, met hierbij de leiding binnen het MX-gebeuren. VLM gaat hierbij de MX organisaties zoals altijd met de nodige hoogwaardigheid afwerken. Zowel de Vlaamse kampioenschappen als Belgische kampioenschappen zullen door organisaties van VLM hun verloop kennen. Op nationaal niveau zal VLM de touwtjes in handen nemen, en dit om de motorcross over de ganse lijn te goeder trouw te kunnen dienen.
Ook zal de deur open gezet worden om samenwerkingsovereenkomsten op touw te zetten met andere bondgenoten. Ook de samenwerking met MC Lille blijft behouden, en zal met het regionale karakter ons een bredere basis bieden. We moeten voor elke motorcross-liefhebber de mogelijkheid bieden tot ontplooiing. We moeten de handen in mekaar slaan, zodat we voor éénieder een respectvol gevoel meedragen tot grote tevredenheid van allen.

We gaan alles in orde maken om op een veilige en verantwoorde manier, en ook met de gezondheid in acht te nemen het begin van 2021 te maken. Er dienen regels opgevolgd te worden om deze garanties mogelijk te maken. Vandaar dat wij ook willen vragen om met z’n allen deze opgelegde en noodzakelijke maatregelen op te volgen, ook als ze soms moeilijk te bevatten zijn. Maak het niet moeilijk voor de organiserende instanties, en geef hun het nodige krediet om dit allemaal mogelijk te maken en te houden.

                               Laat ons samen de schouders er onder zetten,

                       want samen staan we sterk en samen bereiken we meer.

Namens VLM/JMS,
Eddy Houtmeyers
voorzitter


De VERGUNNINGSAANVRAGEN voor 2021 zijn BESCHIKBAAR.
Alle officiële vergunninghouders van 2020 zullen kunnen genieten van de overdracht naar 2021. Deze overname gaat wel gepaard met een minimale inhouding voor 2020 vanwege de verzekering. Vandaar dat we hier voor deze overdracht een bijdrage vragen van 60 € voor VLM licentiehouders en 50 € voor de jeugdige klassen van JMS (initiatie / nieuw.65 & 85 /juniors / aspiranten). Ook voor deze overdracht hebben we nood aan beperkte gegevens, zoals persoonlijke data die eventueel gewijzigd zijn maar ook de medische verklaring, regelgeving en verklaring van beide ouders voor minderjarige.
Vandaar ook dat we twee verschillende vergunningsaanvragen hebben :
  1. Vergunningsaanvraag voor licenties 2020 (transfer 2020 naar 2021)
  2. Vergunningsaanvraag 2021 voor nieuwe licenties
 
Namens VLM/JMS,
Eddy Houtmeyers
Uw voorzitter

Omwille van de noodzaak van informatie-aanvragen voor het nieuwe seizoen 2021, is het bureel terug geopend elke donderdag van 19:00 uur tot 21:00 uur

Geachte,
 
Een dertigtal jaren terug ben ik gestart met een databank waarin opgenomen alle uitslagen van motorsportwestrijden.
 
Vanaf het jaar 1924 tot op heden 2020 zijn alle uitslagen daarin verwerkt zoals :
  • motorcross,snelheid,trial en enduro.
  • alle federaties ( BMB – BLB – MCB(MCLB) – VLM – BVM - VMCF en andere,
  • G.P. uitslagen
  • Alle afzonderlijke palmaressen van de rijders  met  uitslag,data,categorie,plaats van de wedstrijd e.a.
  • Eindstanden Belgische kampioenschappen en wereldkampioenschappen
 
Iedereen die interesse heeft zoals ex-piloten,familieleden,organisatoren,supporters e.a. kunnen bij mij terecht.
Mijn vraag nu of het mogelijk is dit bericht te laten verschijnen op jullie website ten  behoeve van de gegadigden.
 
Alvast van harte dank bij voorbaat.
 
Alle inlichtingen : 

Gilbert Bruynooghe
Tijl Uilenspiegelstraat 50
8000 Brugge
Tel. Fax.  050/335358
GSM     486/717046
Email: gilbert.bruynooghe@skynet.be
 
 

Na overleg met de mensen van de verzekeringsmaatschappij is er besloten om de vergunning VLM/JMS over te dragen naar 2021. Omwille van kosten gedragen voor verzekering en andere vaste kosten zal een bijdrage moeten geleverd worden voor de geldigheid van de vergunning voor 2021.

Voor de rijders die toch nog willen gebruik maken van hun vergunning om in 2020 nog te oefenen of in officiële wedstrijden deel te nemen, dienen dit ter kennis te brengen bij ons op het bureel "info@vlmcross.be".
Ook voor diegenen die nog geen vergunning genomen hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om een TRAININGSVERGUNNING (zie downloads op de website) op te nemen aan de kostprijs van 75 euro.

Laat ons allen zo goed mogelijk de strijd aangaan tegen COVID-19, en daardoor zorgen voor een verantwoordelijke opstart van het seizoen 2021.
Met de hoop op begrip van jullie, gaan we er ten volle voor gaan om het seizoen 2021 terug op normaal patroon te brengen.

VLM bestuur

1