livestream
Inschrijven
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Omwille van het gebrek aan aanmeldingen voor deelname aan de wedstrijd van zondag 24 september te Lummen, is de wedstrijd voor zondag geschrapt.

UPDATE open brief
De communicatie van het verloop van verzorging dat hier ter sprake komt, is niet bedoeld als alleenstaand geval. Ook mogen we hier niet naar één enkel individu en plaats verwijzen, maar is het de bedoeling dat het een algemeen karakter kan brengen.

Het respect en waardering voor diensten zoals hier de verzorgingsdienst is een noodzakelijke en normale zaak. Toch moeten we in deze tijden meer en meer dit respect ver gaan zoeken, en moet er meermaals opgemerkt worden dat er verbale agressie en bedreigingen ontstaan tussen slachtoffers en omringenden en mensen van de verzorgingsdienst.

De mensen die deze taken uitvoeren blijven ook niet ongevoelig voor deze uitingen, en maakt het daardoor soms voor hen onmogelijk nog verder te doen. Gevolg is dan dat er te weinig mensen zijn die deze taken nog willen uitvoeren.

We moeten allemaal bewust zijn van het feit dat deze mensen hun taak uitvoeren zoals nodig is voor de verzorgingsdienst. Iedereen, en dan bedoel ik rijder, familieleden, publiek en alle motorsportliefhebbers moeten beseffen dat men waardering moet brengen voor het nodige werk van verzorging.
Zonder deze mensen is er GEEN MOTORCROSS, en is er geen verderzetting van de wedstrijden en moeten we noodgedwongen de wedstrijden annuleren.

Nogmaals, het gaat hier niet over één individu of één plaats. Het gaat hier over een algemeen karakter dat de nodige aandacht vereist. Maak de open communicatie niet tot verwijten naar een individu of plaats. Maar laat ons samen de schouders er onder zetten, en laat onze positieve ingesteldheid werken om dergelijke ontevredenheid met een degelijke communicatie op te lossen.

We herhalen dat de TOEKOMST van de MOTORCROSS ter discussie staat en dat is iets wat we ten alle tijde MOETEN vermijden.

De MOTORCROSS heeft het in deze tijden al moeilijk genoeg met aanmaken van organisaties, laat ons aub het nog niet verder verdringen.

VLM bestuur

Beste Motocross liefhebber, sympathisant, supporter,

Ik schrijf deze open brief naar aanleiding van alweer een incident op de cross, vorige zondag 17/09/2023, van verbale/fysieke agressie naar hulpverleners.

In de jaren die ik nu al de eer heb gehad met het Motorescue Team van May samen te werken kan ik één ding met zekerheid zeggen: dit is de beste eerste hulp dienst die de motocross zich kan wensen. Efficiëntie, adequate uitrusting, ervaren vrijwilligers, …. Die week na week steeds weer beschikbaar zijn om elk evenement vlekkeloos te laten verlopen. Een team dat op de internationale wedstrijden keer op keer geloofd wordt door de internationale bond (FIM) voor zijn professionaliteit.

Bij een ongeval is angst en paniek voor de gekwetste en zijn nabije omgeving een normale reactie.
Echter moet dan het vertrouwen op de professionele aanpak van de hulpdiensten primeren, zodat zij in alle rust en de beste omstandigheden de gekwetsten kunnen helpen. Paniek en chaos leidt vaak tot overhaaste beslissingen en mogelijke fouten. Daarnaast brengt het de piloten en de hulpverleners zelf in gevaar.

Daarom nogmaals een oproep om de hulpverleners te waarderen voor hun werk, hen dit werk te laten doen zonder hen te storen (hoe dicht je ook bij het slachtoffer staat) en te vertrouwen op hun professionele aanpak. Er is in België geen beter team aanwezig dan het Motorescue Team, doch begint het moeilijker en moeilijker te worden deze vrijwilligers te houden bij de steeds moeilijkere omstandigheden. Dit zijn mensen die door de week reeds vaak als hulpverlener werken en die zeker niet elk weekend gaan komen om met verbale of fysieke agressie behandeld te worden.

Daarnaast een oproep aan de bond om ook na te denken over manieren om de mensen te responsabiliseren, die enkelingen die het voor de velen verzuren, en hen hiervoor ook verantwoordelijk te stellen. Van een waarschuwing tot een schorsing, er zijn vele methoden waarop men dit kan aanbrengen. Maar misschien is dit de enige manier om een nieuwe denkwijze en nieuwe reflexen te creëren, die de sport voor iedereen veiliger en aangenamer maken.

Het moet wel gezegd dat er al velen zijn die het Motorescue Team waarderen, en die al dan niet in het verleden zelf al geholpen zijn en weten van deze goede aanpak. Voor hen ben ik dankbaar, en ik hoop dat anderen geïnspireerd worden om dezelfde steun te uiten. Zoals het Motorescue Team verdient. Zodat de motorsport nog vele jaren in goede omstandigheden kan doorgaan.
 
Met vriendelijke groeten
 
Dr. Simon Van Roy
FIM official/ CMO

BELANGRIJK BERICHT JMS !!!!

Wegens stroomstoringen tijdens de JMS wedstrijd afgelopen zaterdag in Houtvenne worden er geen punten toegekend voor de 2de reeks van de Dames A & B , Experten A & B , Juniors 85cc en de Aspiranten 125cc. Dit betekend tevens dat deze wedstrijd niet in aanmerking komt als schrapwedstrijd voor het JMS kampioenschap.Voor diegene die nog geen vergunning afgesloten hebben voor 2023, zal vanaf 9 april de voorlopig bestaande rijnummer geannuleerd worden en kan dus verder uitgegeven worden.

ZIJSPAN KLASSE 2023
 
De overlegvergadering van 24 november onder initiatief van Davy Maris, bracht ons tot bepaalde afspraken in verband met uitwisselingswedstrijden tussen VLM en VMCF.
Maar ook zijn er bepaalde afspraken gemaakt in verband met aantallen van vergunninghouders en aanwezigheden op de wedstrijden.
De nodige vergunninghouders waren gesteld op 15, alwaar we een kleine afwijking toegestaan hebben door dat er maar 13 waren op het moment van afsluiting.
Verder is het ook zo dat de nodige aanwezigheden dienen bevestigd te worden met een voorinschrijving.
Na overleg met Davy Maris en VMCF is de nood aan aanwezigheid gebracht op 8 zijspancombinaties.
Deze voorinschrijving dient te gebeuren via MotoInside, en dit zowel voor de wedstrijden van VLM als die van VMCF.  Voor de wedstrijden bij VMCF ga je gewoon naar de inschrijving voor de VLM wedstrijddag, en hier zal de zijspanklasse beschreven staan met vermelding van de wedstrijdplaats van VMCF. Donderdagmiddag 12:00 uur voor de wedstrijddag sluit de voorinschrijving af, en zullen minimum 8 zijspancombinaties moeten ingeschreven zijn.

Niet alleen inschrijven is een plicht, maar ook de aanwezigheid voor de ingeschreven wedstrijd is een plicht. Vandaar dat we ook bij het inschrijven of ticket nemen bij MotoInside een betaling laten voorzien van 15 euro per persoon. Zonder betaling is er geen ticket beschikbaar en zodoende moet elke piloot/bakkenist betaald hebben met voorinschrijving om in orde te zijn voor de wedstrijd. Deze betaling geld uiteraard als toegang voor de wedstrijd. Maar
is een ingeschreven combinatie niet aanwezig en is er geen afmelding met geldige reden, dan zal er geen terugbetaling gebeuren van het betaalde ticket.

In de hoop dat jullie begrip kunnen opbrengen voor de gemaakte afspraken, en dat alle moeite die gebracht is vanuit verschillende mensen en instanties de oplossing kan bieden voor het voortbestaan van de zijspanklasse.
 
Davy Maris
Eddy Houtmeyers, VLM
Els Bamps, VMCF


 

De aanvraag voor een vergunning 2023 kan enkel afgeleverd worden wanneer deze volledig in orde is.
Wat wil zeggen dat niet alleen de betaling in orde moet zijn, maar ook alle pagina's van de vergunningsaanvraag inclusief de medische verklaring.
Verder moet ook voor de minderjarigen de "Verklaring van beide ouders of voogd van ongehuwde minderjarigen" zoals vermeld door BEIDE OUDERS ondertekend worden.

Is één van deze noodzakelijkheden niet in orde, dan zal er ook geen vergunningspasje/licentie afgeleverd worde