livestream
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Beste,
 
Naar aanleiding van de nieuwe aanpassing van maatregelen in verband met het coronavirus, toch enige verhelderingen voor wat betreft verdere verloop binnen het motorcross gebeuren.
 
Zoals jullie al wel weten zijn de oefencircuits open gegaan vanaf heden, en zijn er met bijzondere maatregelen oefeningen toegestaan.
Voor wat betreft wedstrijden is nog niet echt veel gekend. Maar toch is er door de dalende trent van besmettingen, een lichtpuntje in de tunnel.
 
Als de versoepeling van de maatregelen geen nare gevolgen zal brengen, en er zich geen tweede piek van besmetting voordoet dan kan dit positieve gevolgen kennen.
Daarom ook dat wij met VLM/JMS nog geen volledige stop voorzien hebben voor 2020. Wij gaan nog een afwachtende houding aannemen en de resultaten in acht nemen.
 
Toch zijn er bepaalde voorstellen aangemaakt, die aan de overheid zullen gepresenteerd worden.
Wij zijn samen met VMBB bezig om het kabinet van de minister van sport en Sport Vlaanderen te voorzien van een protocol met mogelijkheid van sportwedstrijden waarbij publiek mogelijk zou zijn.
Wel bedenken mensen, dat dit geen eenvoudige zaak is. De afstandsregels en de nodige beschermingsmaterialen zijn essentieel, en die zullen zonder meer ingevoegd worden.
Zowel rond het circuit als in het rennerspark zullen deze regels toegepast MOETEN worden.
Ook de nodige bedeling van drank en eten moet op een omzichtige manier aangebracht worden.
Met dit protocol moet een werkwijze aangeleverd worden, waarbij de nodige veiligheid voor gezondheid kan gegarandeerd worden.
Dit niet alleen voor piloten en publiek, maar ook voor onze vrijwilligers en verzorgend personeel.
Ook de organisaties zullen met bepaalde beperkingen of invoer veiligheidsmaatregelen moeten toegepast worden. Met de strijdvaardigheid en nodige competentie van onze organisators, zijn wij in staat om met de nodige aandacht voor VEILIGHEID en vooral GEZONDHEID de organisaties in goede banen te leiden.
 
Dus laat ons ALLEN de schouders er onder zetten, en hopen dat we het virus onder controle krijgen en houden.
We gaan geen data gebruiken voor opstart van wedstrijden, maar laat ons toch allen de hoop koesteren om er zo snel mogelijk uit te geraken.
 
HOOP DOET LEVEN
 
Grts
Eddy

Naar aanleiding van de publicatie van de heropening oefencircuits is er heel wat verkeerdelijke communicatie.

Titel gepubliceerd artikel :

UPDATE – Heropening circuits vanaf 4 mei, waarbij de datum individueel per circuit nog zal moeten bepaald worden. Deze zal zondermeer later zijn dan 4 mei.

Deze 4 mei is aangegeven door de overheid, maar hierbij moet rekening gehouden met bijhorende goedkeuring vanuit provincie en gemeente. Als deze goedkeuringen gekend zijn, dan pas kan de juiste datum vastgelegd worden. Deze datum kan dus verschillend zijn voor elk circuit, zij zullen zelf deze datum publiceren op hun respektievelijke communicatiekanalen zoals hieronder beschreven.
Verder zal hier met de opening STRIKTE OPVOLGING dienen te gebeuren van de opgelegde maatregelen die in de protocols omschreven zijn.

gepubliceerd artikel

mei 2, 2020 | Nieuws

Beste motorrijder
 
GOED NIEUWS
De circuits in Vlaanderen hebben terug groen licht gekregen om hun deuren te openen vanaf 4 mei 2020.
 
In realiteit zal dit niet op 4 mei zijn maar later omdat de opening ook afhankelijk is van provinciale en stedelijke toelatingen.
Op de circuits zal het enkel toegelaten zijn om te trainen. Evenementen, lees wedstrijden, zijn nog niet toegelaten.
De richtlijnen & veiligheidsmaatregelen die moeten gevolgd worden kan je terugvinden in bijhorende protocols.

Voor meer info betreffende wanneer de circuits zullen openen, inschrijvingen en extra veiligheidsmaatregelen moet men zich wenden tot de website van desbetreffend circuit.
– Circuit Hondapark Olmen/Balen: www.hondapark.be
– Circuit Lille: www.mc-lille.be
– Circuit Lommel: www.motorcrosscentrumlommel.be
– Circuit Genk: www.amc-genk.com
– Trialterrein Genk: www.amc-genk.com
– Trialterrein Lichtervelde: www.trialsportclublichtervelde.be
– Minimototerrein Genk: Belgianminimotoexperience@gmail.com
 
 


25 april 2020

Met de gegevens van de veiligheidsraad van 24 april, hebben we voor onze sport weinig duidelijkheid. Met de toepassing van een geleidelijke versoepeling in maatregelen, moeten we toch eens evalueren wat zou mogelijk zijn voor onze sport.
Rechtstreeks is er geen sprake geweest van motorcross. Maar laat ons toch nog eens nadenken over wat er wel staat over sporten of ontspanning.

Fase 1a (vanaf 4 mei) zegt ons :

Ontspanning en beweging buiten
• Je mag in open lucht sporten (tennis, athletiek, vissen, golfen,...), wandelen, fietsen, enz. met maximum twee personen die niet onder jouw dak wonen.
• Social distancing moet ook hier absoluut gerespecteerd worden, want vier op de tien besmette personen voelt amper iets van het virus.
• Sporten waarbij infrastructuur nodig is zoals douches, vestiaires of een cafetaria, blijven verboden.

Moeten we hier niet aan de bel trekken om onze oefencircuits open te krijgen en hierbij op zijn minst enige regels opzetten van maximale bezetting. Dus de piloot maximaal met 2 personen te laten vergezellen, en hierbij de social distance te respecteren en geen kantines te openen. We zitten hier in open lucht, de rijders beschikken over beschermende kledij en het terrein bestaat uit een grote oppervlakte, waarbij de verspreiding van rijders gegarandeerd kan zijn.
Verder is er in de volgende fase ook sprake van gelijkaardige versoepeling.

Fase 2 (vanaf 18 mei) zegt ons :
Ontspanning en beweging buiten
• Mogelijk mag je met meer dan twee personen die niet onder jouw dak wonen gaan sporten in de open lucht
• Voor groepssporten zal trainen in openlucht opnieuw toegestaan zijn als:
o Het om een erkende sportclub gaat
o Er een trainer aanwezig is
o Social distancing gerespecteerd wordt

Dus ook hier zullen we moeten op focussen, en onze oefencircuits open krijgen voor motorcross trainingen individueel. Ook teams zouden samen dus ook oefeningen kunnen inzetten. We moeten nog wel altijd zorg dragen voor toepassing van afstandsregels en indijken van verspreiding virus. Dus het is aan ons om dergelijke voorstellen mogelijk te maken en dan vervolgens te kunnen handhaven. SAMEN moeten we hiervoor ijveren en zijn er overtredingen te bemerken, dan moeten we die overtreders aanspreken. En daarbij aankaarten dat we alle hetzelfde doel hebben en dat we éénieders gezondheid moeten respecteren.
Laat ons eerst deze opgelegde regels gebruiken om oefeningen op circuits te kunnen opstarten, en daarmee het motorcross-gebeuren toch al tot een bepaalde positie te krijgen. Als we dit alles tot een goed einde kunnen brengen, dan kunnen we daarmee ook de inperking van het virus bevorderen. Met die verbeteringen voor ogen , kunnen we ook motiverend uitkijken naar de stap van wedstrijden op te zetten met nog altijd aandacht voor Corona maatregelen. Wanneer dit gaat zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Een belangrijke factor is de gedragscode van ons allen, en hoe beter we dat uitvoeren, hoe sneller we tot het echte wedstrijdniveau komen.

Men is bezig met een aantal actoren in de motorcrosswereld, om via het kabinet toch een oproep te doen tot hervatten van het motorcross-gebeuren. Dus laat ons allen de moed niet verliezen, en de hoop stellen dat we toch nog tot een goed verloop komen en zodoende onze hobby kunnen beoefenen.

SAMEN STERK TEGEN CORONA

jullie voorzitter
Eddy Houtmeyers


Beste mensen, met deze enige update van de corona toestand binnen het motorcross gebeuren van VLM/JMS. Wetende dat wij op dit moment nog altijd niet aan motorcrossen toe zijn, zijn wij toch al bedachtzaam voor hetgene zou kunnen komen. Laat ons inderdaad al in de veronderstelling dat wij ook in de maand mei nog niet aan organiseren toe zijn. Maar toch hebben we samen met onze mensen van VLM/JMS (bestuur en organisators) al bepaalde scenario's aangemaakt, om van start te kunnen gaan indien de mogelijkheid er is. Wat wil dit zeggen ? We hebben samen met de organisators al gaan bekijken wat mogelijk is om de data te verschuiven, en hierdoor het seizoen te verlengen en daarbij ook de kampioenschappen. Hierbij is ook gedacht aan verschillende data, want wanneer hier terug van start kan gegaan worden is een vraagteken. Dus wanneer dit gaat zijn, weten wij ook niet. Maar je mag er zeker van zijn, als het startsein gegeven zal worden dan zijn wij er klaar voor. Het onderhoud met de mensen van onze organisaties, brengt mij tot een grote medewerking van hun kant. We houden de nodige communicatie open met alle betrokken partijen, waarbij ook de gemeentebesturen, de verzekeringsmakelaars, de eigenaren van terreinen, enz.....
Ik weet het, het heeft misschien lang geduurd voor dat jullie een boodschap kregen van onze kant. Maar geloof mij, ook voor ons kwam dit tot een zware klap en denk eraan het duurt nog altijd verder.
MAAR VOORAL SAMEN STAAN WE STERK, EN LAAT ONS MEKAAR STEUNEN DOOR DE MAATREGELEN OP TE VOLGEN EN DAARDOOR ONZE SPORT/HOBBY TERUG MOGELIJK TE MAKEN.
VOLHOUDEN motorcross-liefhebbers
jullie voorzitter, Eddy


Afbeeldingsresultaat voor zonsverduistering
achter elke donkere periode is er licht
 

 
 
 
 

Naar aanleiding van de dreiging van het coronavirus zal het VLM/JMS bureel gesloten worden tot maandag 8 juni. Noodzakelijke info kan bekomen worden via het telefoonnummer 0477380058.
We houden jullie op de hoogte van eventuele voortgang.
VLM bestuur

NAAR AANLEIDING VAN DE MAATREGELEN VANUIT DE OVERHEID OMWILLE VAN HET CORONAVIRUS ZIJN WIJ GENOODZAAKT OM ALLE WEDSTRIJDEN TOT EN MET 3 MEI AF TE GELASTEN. DIT WIL ZEGGEN DAT ZOWEL HAACHT, BALEN EN MOLENBEERSEL GEEN DOORGANG ZULLEN VINDEN.

Deze boodschap naar aanleiding van de noodzaak aan vrijwilligers die zich kunnen vrijmaken op vrijdag vóór de wedstrijden vanaf 14:00 uur ongeveer, en die zondag na de wedstrijden kunnen meehelpen met afbouwen starthekken, geluidsinstallatie en ander materiaal.
Geïnteresseerde kunnen zich telefonisch melden op het nummer 0477380058 of via email eddy@vlmcross.be

VERGUNNINGSAANVRAGEN 2020 ONLINE zie "DOWNLOADS"

Aanvraag moet gebeuren via Sportcommissie email sportcommissie@vlmcross.be
Afvaardigingen kunnen enkel GELDIG uitgereikt worden indien ze MINSTENS 10 dagen op voorhand aangevraagd zijn.


         
 
GEZOCHT
JMS SPEAKER SEIZOEN 2019
 
 
Voor het motorcrossseizoen 2019 is JMS op zoek naar een omroeper (speaker) voor verslaggeving op zaterdag.
 
Na vele jaren trouwe dienst heeft vaste omroeper Sammy Geeraerts besloten de fakkel over te dragen. We danken Sammy voor zijn jarenlange inzet om JMS op een juiste manier te vertegenwoordigen.
 
Als omroeper heb je de beschikking over een microfoon en een muziekinstallatie en ben je verantwoordelijk voor het gebeuren en sfeer tijdens de JMS wedstrijden. Je geeft wedstrijdverslagen , roept de opstellingen om, geeft de tussenstanden bij de kampioenschap wedstrijden enz...
 
 
Ben je goed bij stem, is motorcross (kijken) je hobby en lijkt het je leuk om vaste omroeper te worden bij de JMS wedstrijden , laat  het ons dan weten. 
Neem daarvoor contact op met VLM op het telefoonnummer 013/44.30.43  of mail naar info@vlmcross.be.
 

www.vlmcross.be