livestream
Inschrijven
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Vanuit het bestuur en dienstleden van VLM en JMS willen wij onze diepste medeleven betuigen aan familie en vrienden. Wij willen vooral Danny en kinderen een hart onder de riem steken, daar jullie samen met Marleen een grote betrokkenheid hebben in het motorcross-gebeuren. Jullie betekenen heel veel voor ons, en ook wij zullen Marleen enorm missen. Sterkte aan allen waarbij ook de mensen van MC De Stroeckxvrienden.


Vanwege alle bestuursleden en dienstpersoneel van BLM/VLM/JMS heel veel sterkte toegewenst aan familie en vrienden met dit enorme verlies.
Simone heeft ook in het beeld van onze motorcross heel veel betekend, en was ook altijd bereid tot belangeloze inzet voor gelijk welke vraag die er ook was.
Simone zal in ons hart gegriefd blijven, met ook hierbij alle mooie herinneringen van weleer.
 
Innige deelneming

 

!!! KALENDERWIJZIGING !!!!
Naar aanleiding van de afgelasting van de wedstrijd op 13 en 14 mei, zal de wedstrijd verplaatst worden naar 17 en 18 juni.
 


Voor diegene die nog geen vergunning afgesloten hebben voor 2023, zal vanaf 9 april de voorlopig bestaande rijnummer geannuleerd worden en kan dus verder uitgegeven worden.

ZIJSPAN KLASSE 2023
 
De overlegvergadering van 24 november onder initiatief van Davy Maris, bracht ons tot bepaalde afspraken in verband met uitwisselingswedstrijden tussen VLM en VMCF.
Maar ook zijn er bepaalde afspraken gemaakt in verband met aantallen van vergunninghouders en aanwezigheden op de wedstrijden.
De nodige vergunninghouders waren gesteld op 15, alwaar we een kleine afwijking toegestaan hebben door dat er maar 13 waren op het moment van afsluiting.
Verder is het ook zo dat de nodige aanwezigheden dienen bevestigd te worden met een voorinschrijving.
Na overleg met Davy Maris en VMCF is de nood aan aanwezigheid gebracht op 8 zijspancombinaties.
Deze voorinschrijving dient te gebeuren via MotoInside, en dit zowel voor de wedstrijden van VLM als die van VMCF.  Voor de wedstrijden bij VMCF ga je gewoon naar de inschrijving voor de VLM wedstrijddag, en hier zal de zijspanklasse beschreven staan met vermelding van de wedstrijdplaats van VMCF. Donderdagmiddag 12:00 uur voor de wedstrijddag sluit de voorinschrijving af, en zullen minimum 8 zijspancombinaties moeten ingeschreven zijn.

Niet alleen inschrijven is een plicht, maar ook de aanwezigheid voor de ingeschreven wedstrijd is een plicht. Vandaar dat we ook bij het inschrijven of ticket nemen bij MotoInside een betaling laten voorzien van 15 euro per persoon. Zonder betaling is er geen ticket beschikbaar en zodoende moet elke piloot/bakkenist betaald hebben met voorinschrijving om in orde te zijn voor de wedstrijd. Deze betaling geld uiteraard als toegang voor de wedstrijd. Maar
is een ingeschreven combinatie niet aanwezig en is er geen afmelding met geldige reden, dan zal er geen terugbetaling gebeuren van het betaalde ticket.

In de hoop dat jullie begrip kunnen opbrengen voor de gemaakte afspraken, en dat alle moeite die gebracht is vanuit verschillende mensen en instanties de oplossing kan bieden voor het voortbestaan van de zijspanklasse.
 
Davy Maris
Eddy Houtmeyers, VLM
Els Bamps, VMCF


 

De aanvraag voor een vergunning 2023 kan enkel afgeleverd worden wanneer deze volledig in orde is.
Wat wil zeggen dat niet alleen de betaling in orde moet zijn, maar ook alle pagina's van de vergunningsaanvraag inclusief de medische verklaring.
Verder moet ook voor de minderjarigen de "Verklaring van beide ouders of voogd van ongehuwde minderjarigen" zoals vermeld door BEIDE OUDERS ondertekend worden.

Is één van deze noodzakelijkheden niet in orde, dan zal er ook geen vergunningspasje/licentie afgeleverd worde


    KALENDER VASTGESTELD TIJDENS KALENDERVERGADERING 26 OKTOBER 2022

VERGUNNINGSAANVRAGEN DIE VIA DE POST VERSTUURD WORDEN, MOETEN NAAR VLM, Linkhoutstraat 219a te 3560 Linkhout-Lummen VERSTUURD WORDEN EN NIET MOTORSPORT VLAANDEREN.
BETER KAN JE DE AANVRAGEN INSCANNEN EN VIA EMAIL VERSTUREN NAAR info@vlmcross.be.
VERDER OOK ZEKER NIET AANGETEKEND VERSTUREN, WANT DIT GAAT ALLEEN MAAR VERTRAGEN. WIJ KUNNEN DEZE AANGETEKENDE ZENDINGEN NIET ONTVANGEN DAAR WIJ SLECHTS OP 2 MOMENTEN OP HET BUREEL AANWEZIG ZIJN.