livestream
Inschrijven
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!
Met dit het melden van overlijden Johan Lunenburg, die ook als ex-bestuurder JMS gefungeerd heeft.
Vanuit BLM/VLM/JMS wensen wij familie en vrienden heel veel sterkte met dit enorme verlies.
 

Het bureel gaat voorlopig enkel telefonisch ter beschikking zijn via het nummer 013/443043, met optie 1 voor VLM en optie 2 voor JMS.
VLM 
maandag van 10:00 u tot 12:00 u
donderdag van 19:00 u tot 21:00 u
JMS
maandag van 19:00 u tot 21:00 u
donderdag van 19:00 u tot 21:00 u

Indien nood aan afspraak voor fysieke aanwezigheid, kan men altijd een afspraak inplannen via telefoon.

De aanvraag voor een vergunning 2023 kan enkel afgeleverd worden wanneer deze volledig in orde is.
Wat wil zeggen dat niet alleen de betaling in orde moet zijn, maar ook alle pagina's van de vergunningsaanvraag inclusief de medische verklaring.
Verder moet ook voor de minderjarigen de "Verklaring van beide ouders of voogd van ongehuwde minderjarigen" zoals vermeld door BEIDE OUDERS ondertekend worden.

Is één van deze noodzakelijkheden niet in orde, dan zal er ook geen vergunningspasje/licentie afgeleverd worde


    KALENDER VASTGESTELD TIJDENS KALENDERVERGADERING 26 OKTOBER 2022

VERGUNNINGSAANVRAGEN DIE VIA DE POST VERSTUURD WORDEN, MOETEN NAAR VLM, Linkhoutstraat 219a te 3560 Linkhout-Lummen VERSTUURD WORDEN EN NIET MOTORSPORT VLAANDEREN.
BETER KAN JE DE AANVRAGEN INSCANNEN EN VIA EMAIL VERSTUREN NAAR info@vlmcross.be.
VERDER OOK ZEKER NIET AANGETEKEND VERSTUREN, WANT DIT GAAT ALLEEN MAAR VERTRAGEN. WIJ KUNNEN DEZE AANGETEKENDE ZENDINGEN NIET ONTVANGEN DAAR WIJ SLECHTS OP 2 MOMENTEN OP HET BUREEL AANWEZIG ZIJN. 

Omwille van de aanhoudende problematiek van Corona, zullen de burelen enkel nog telefonisch bereikbaar zijn op het nummer 013/443043. Bij ingave van vraagstelling zal zo snel mogelijk antwoord gegeven worden.

Ter herinnering :
Piloten kunnen hun nummer behouden als hun vergunning in orde gebracht is vóór 15 februari, of omwille van de problematiek van de pandemie kunnen de nummers gereserveerd worden en dit ook vóór 15 februari. Deze reservatie kan gebeuren op het VLM bureel via mail info@vlmcross.be of via telefoon 013/443043 op maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur of donderdag van 19:00 uur tot 21:00 uur. Na 15 februari worden alle nummers vrijgegeven van de piloten die niet in orde zijn.

1