livestream
Inschrijven

Laatste Nieuws

ANNULATIE FEBRUARI MAART

Omwille de aanhoudende problematiek van CORONA zullen er geen wedstrijden georganiseerd worden in FEBRUARI en MAART. We houden voorlopig de mogelijkheid open voor opstart vanaf april, maar ook hier zullen we moeten afwachten wat het verloop is van de pandemie.

Behouden van nummer

Ter herinnering :
Piloten kunnen hun nummer behouden als hun vergunning in orde gebracht is vóór 15 februari, of omwille van de problematiek van de pandemie kunnen de nummers gereserveerd worden en dit ook vóór 15 februari. Deze reservatie kan gebeuren op het VLM bureel via mail info@vlmcross.be of via telefoon 013/443043 op maandag van 10:00 uur tot 12:00 uur of donderdag van 19:00 uur tot 21:00 uur. Na 15 februari worden alle nummers vrijgegeven van de piloten die niet in orde zijn.

VRAGEN OPSTART

VELE VRAGEN OMTRENT NIEUWE OPSTART 2021
De vele vragen omtrent nieuwe opstart van onze motorcross-treffens en de noodzaak voor de rijders om zich voor te bereiden, blijven grote vraagtekens. Ook wij hebben hiervoor geen pasklaar antwoord, maar we moeten niet bij de pakken blijven zitten.

Niks doen is ook fout, we moeten klaar zijn om een eventuele opstart te voorzien. Wanneer deze zal zijn, is nog niet duidelijk en kan tot op heden ook niet met zekerheid vastgelegd worden.
Wel kunnen we merken dat er vooruitgang is met de planning van de vaccinatie-campagnes, en met dat voor ogen zullen wij al starten met de nodige voorbereidingen.
Samen met de lokale autoriteiten en de overheid gaan we de nodige protocols hanteren, die dan zonder vertraging gebruikt kunnen worden en het startsein mogelijk maken.

Wij zullen er voor zorgen dat we de handdoek terug kunnen opnemen als het moment daar is. We gaan er SAMEN voor zorgen dat we klaar zijn als het STARTSEIN gegeven zal worden.

Laat ons in alle geval de hoop behouden op nieuwe start in 2021, en dit op basis van gezondheids-betrouwbare resultaten. We weten allemaal wat COVID teweeg brengt of teweeg gebracht heeft. Laat ons SAMEN deze bedreiging voorgoed de kop indrukken, en dan kunnen we de motoren terug laten ronken. waardoor onze vele motorcross-liefhebbers terug aan hun trekken kunnen komen.

HOOP DOET LEVEN, SAMEN KUNNEN WE DIT AAN     

verduidelijken vergunning 2021

Vergunningen 2021
Voor de rijders aangesloten bij VLM/JMS zal er een NATIONALE VERGUNNING voorzien worden.  Deze vergunning zal gelden voor deelname aan regionale wedstrijden, aan het Belgische en/of Vlaamse kampioenschap en overige wedstrijden ingeschreven op de VLM/JMS motorcross kalender. Verder kunnen er afvaardigingen aangevraagd worden voor buitenlandse officieel erkende amateurwedstrijden.

Verzekeringen Alle nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd (persoonlijke ongevallenverzekering) :•voor hun deelname aan alle VLM/JMS en erkende BMB wedstrijden in België en erkende wedstrijden in het buitenland •voor hun deelname aan vrije trainingen in België en in het buitenland •voor hun deelname aan regionale wedstrijden / wedstrijden van het Vlaams kampioenschap van Motorsport Vlaanderen• Regionale en nationale vergunninghouders zijn individueel verzekerd voor wedstrijden in België waarvoor de vergunningen geldig zijn. Zij zijn ook individueel verzekerd tijdens trainingen, zowel in België als in het buitenland, maar zonder dekking voor repatriëring. Een optie voor deze repatriëring in het buitenland kan worden onderschreven geldig tijdens trainingen op permanente circuits in het buitenland.

Vergunningsaanvraag EVEN VERDUIDELIJKEN
De BMB, Motorsport Vlaanderen en FMWB hebben, in samenwerking met de firma Magelan Software, een digitale toepassing voor het indienen van je vergunningsaanvraag ontwikkeld.
Voor deze toepassing bestaat er een soort van digitale gedachtengang (online ingave) voor de vergunninghouder die hij dient te voldoen. Voor de vergunning 2021 zal deze ingave uitgevoerd worden door VLM zelf, en moeten jullie geen aandacht schenken aan deze online ingave. Enkel de papieren vergunningsaanvraag dient wel bij VLM/JMS toe te komen, de verdere ingave in het software systeem zal verzorgd worden door VLM/JMS.
Wel gaan jullie allen vanuit dit software-systeem een automatische berichtgeving ontvangen, waarbij soms wel aangegeven zal worden dat jullie nog documenten en dergelijke moeten aanleveren. Deze berichtgeving mogen jullie negeren, en indien er nog verdere documenten nodig zijn zal er contact opgenomen worden door ons om aanvulling.

Ook zal er door de ingave in dit software systeem, een automatische toewijzing gebeuren naar jullie rijnummer. Omwille van reeds bestaande nummers in dit systeem, kan het zijn dat jou nummer reeds bezet is en waardoor jij een ander nummer toegewezen krijgt. Geen paniek, wij zullen zorgen voor een oplossing in het overgangsseizoen 2021 waarbij je jou normale nummer kunt behouden. Gaandeweg zullen we in 2021 overleg plegen om een definitieve oplossing te verkrijgen voor de toekomst.

BESLUIT :
 • Vergunningsaanvraag aanmaken zoals voorheen, op papier
 • Berichtgeving vanuit software FMB-BMB (Magelan) negeren
 • Mogelijke problematiek nummering zal aangepakt worden door VLM/JMS

Formulaire Médical FR / Déclaration FR / Medische Formulieren NL

~Formulaires médicaux en français disponibles via les rubrique "downloads"
~déclaration en français disponible via les rubrique "downloads"
~Medische Formulieren beschikbaar via de rubriek "downloads"

Nieuwste fotoalbums

 • Tongerlo
  Tongerlo
  15/03/2020
 • Lummen
  Lummen
  22/03/2020
 • Arendonk
  Arendonk
  29/03/2020
 • Lille
  Lille
  05/04/2020