livestream
Inschrijven

Laatste Nieuws

Kerstcross Balen Keiheuvel GEANNULEERD

BeTeMo zou op 19 december een Kerstcross organiseren op de Keiheuvel in Balen. Gisteren werd de kaap van de 300 ingeschreven rijders benaderd. Kwa deelnemers stond al vast dat de Kerstcross een succes zou worden. Helaas, het wild om zich heen grijpende Covid-virus dwarsboomt eens te meer de plannen van de motorcross. Na overleg met diverse actoren werd besloten om het evenement te annuleren. 
BeTeMo betreurt uiteraard dat ze deze beslissing moeten nemen. Maar ze hopen dat 2022 een pandemie vrij jaar wordt dat begint met de openingscross in Lommel.

AANVRAAG VERGUNNING 2022

De aanvraag voor een vergunning 2022 kan enkel afgeleverd worden wanneer deze volledig in orde is.
Wat wil zeggen dat niet alleen de betaling in orde moet zijn, maar ook alle pagina's van de vergunningsaanvraag inclusief de medische verklaring.
Verder moet ook voor de minderjarigen de "Verklaring van beide ouders of voogd van ongehuwde minderjarigen" zoals vermeld door BEIDE OUDERS ondertekend worden.

Is één van deze noodzakelijkheden niet in orde, dan zal er ook geen vergunningspasje/licentie afgeleverd worden.

 

belangrijkste wijzigingen 2022

Belangrijkste wijzigingen voor seizoen 2022 
principaux changements pour la saison 2022 
Aanpassingen vergunningsprijzen, dit om de bijkomende uitbreiding van burgerlijke aansprakelijkheid van organisatie te kunnen overbruggen.
Nationale vergunning : 250 €
Nationale vergunning Jeugdklassen : 200 €
Nationale vergunning Oldtimers : 200 €


Ajustements du prix des licences, afin de pouvoir combler l'extension supplémentaire de la responsabilité civile de l'organisation.
Licence nationale : 250 €
Licence nationale Classes Jeunes : 200 €
Licence nationale Oldtimers : 200 €Nieuwelingen C met nieuwe naamgeving Masters & Seniors
leeftijd vanaf 46 jaar
Masters : zijnde ex rijders die niet hoger gereden hebben dan junior
Seniors : zijnde ex rijders die gereden hebben als nationaal of inter
nummerborden Masters : groene achtergrond / witte cijfers
nummerborden Seniors : blauwe achtergrond / witte cijfers


Debutants C avec un nouveau nom Masters & Seniors
âge à partir de 46 ans
Masters : être d'anciens pilotes n'ayant pas monté plus haut que junior
Seniors : étant d'anciens pilotes ayant roulé en national ou en international
plaques Masters : fond vert / chiffres blancs
plaques Seniors : fond bleu / chiffres blancs

 
Ook in de jeugdcategorieën zullen enige aanpassingen gebeuren, merendeel met verlengen van de leeftijd binnen meerdere categorieën en opsplitsing van kleine en grote wielen binnen de klasse der nieuwelingen 65cc.

Certains ajustements seront également effectués dans les catégories jeunes, principalement avec une extension d'âge au sein de plusieurs catégories et une division des petites et grandes roues au sein de la classe des debutants 65cc.
 
VLM kampioenschap met enkel deelname van nationale vergunninghouders, neemt aanvang vanaf het laatste weekend van maart en zal eindigen op de finalewedstrijd in Reet

Championnat VLM avec uniquement la participation des licenciés nationaux, commence à partir du dernier week-end de mars et se terminera lors du match final à Reet

Belgisch kampioenschap ligt volledig onder beheer van BMB, en zal later bekend gemaakt worden naar vorm en hoeveelheid van wedstrijden.

Le championnat belge est entièrement géré par BMB, et sera annoncé plus tard sur la forme et le nombre de compétitions.

TUSSENSTANDEN Belgisch Kampioenschap 2021

Tussenstanden Belgisch kampioenschappen Motorcross 2021

Eerste weekend oktober in Lummen, in moeilijke weersomstandigheden, vond de voorlaatste wedstrijd plaats van het Belgisch Kampioenschap Motorcross. Het was de 12de BK wedstrijd en de finale vindt plaats op 16 en 17 oktober 2021 in Nismes. De BMB werkgroep Motorcross onderzocht de op speedhive/mylaps gepubliceerde tussenstanden en er werden diverse fouten vastgesteld die dienden te worden rechtgezet. Er werd ondertussen een nieuwe tussenstand gepubliceerd op de BMB website conform het BMB sportreglement Motocross 2021.

De nieuwe, correcte tussenstanden kunnen worden geraadpleegd via onderstaande link.

We wensen alle rijders veel succes voor de finale in Nismes!

- Update klassementen Belgische kampioenschappen Motocrcross solo 2021

Overlijden Louis Karremans

Nieuwste fotoalbums

 • Pulderbos
  Pulderbos
  25/07/2021
 • Rijkevorsel
  Rijkevorsel
  08/08/2021
 • Balen
  Balen
  15/08/2021
 • Retie
  Retie
  11/07/2021