livestream
Inschrijven

Volgende Wedstrijden

Downloads


Laatste Nieuws

PRETTIGE FEESTDAGEN

VERSTUREN VERGUNNINGSAANVRAAG

VERGUNNINGSAANVRAGEN DIE VIA DE POST VERSTUURD WORDEN, MOETEN NAAR VLM, Linkhoutstraat 219a te 3560 Linkhout-Lummen VERSTUURD WORDEN EN NIET MOTORSPORT VLAANDEREN.
BETER KAN JE DE AANVRAGEN INSCANNEN EN VIA EMAIL VERSTUREN NAAR info@vlmcross.be.
VERDER OOK ZEKER NIET AANGETEKEND VERSTUREN, WANT DIT GAAT ALLEEN MAAR VERTRAGEN. WIJ KUNNEN DEZE AANGETEKENDE ZENDINGEN NIET ONTVANGEN DAAR WIJ SLECHTS OP 2 MOMENTEN OP HET BUREEL AANWEZIG ZIJN. 

Sluiting Kerst Nieuwjaar

Het bureel zal tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten zijn vanaf vrijdag 24 december 2021 tot maandag 3 januari 2022

AANVRAAG VERGUNNING 2022

De aanvraag voor een vergunning 2022 kan enkel afgeleverd worden wanneer deze volledig in orde is.
Wat wil zeggen dat niet alleen de betaling in orde moet zijn, maar ook alle pagina's van de vergunningsaanvraag inclusief de medische verklaring.
Verder moet ook voor de minderjarigen de "Verklaring van beide ouders of voogd van ongehuwde minderjarigen" zoals vermeld door BEIDE OUDERS ondertekend worden.

Is één van deze noodzakelijkheden niet in orde, dan zal er ook geen vergunningspasje/licentie afgeleverd worden.

 

belangrijkste wijzigingen 2022

Belangrijkste wijzigingen voor seizoen 2022 
principaux changements pour la saison 2022 
Aanpassingen vergunningsprijzen, dit om de bijkomende uitbreiding van burgerlijke aansprakelijkheid van organisatie te kunnen overbruggen.
Nationale vergunning : 250 €
Nationale vergunning Jeugdklassen : 200 €
Nationale vergunning Oldtimers : 200 €


Ajustements du prix des licences, afin de pouvoir combler l'extension supplémentaire de la responsabilité civile de l'organisation.
Licence nationale : 250 €
Licence nationale Classes Jeunes : 200 €
Licence nationale Oldtimers : 200 €Nieuwelingen C met nieuwe naamgeving Masters & Seniors
leeftijd vanaf 46 jaar
Masters : zijnde ex rijders die niet hoger gereden hebben dan junior
Seniors : zijnde ex rijders die gereden hebben als nationaal of inter
nummerborden Masters : groene achtergrond / witte cijfers
nummerborden Seniors : blauwe achtergrond / witte cijfers


Debutants C avec un nouveau nom Masters & Seniors
âge à partir de 46 ans
Masters : être d'anciens pilotes n'ayant pas monté plus haut que junior
Seniors : étant d'anciens pilotes ayant roulé en national ou en international
plaques Masters : fond vert / chiffres blancs
plaques Seniors : fond bleu / chiffres blancs

 
Ook in de jeugdcategorieën zullen enige aanpassingen gebeuren, merendeel met verlengen van de leeftijd binnen meerdere categorieën en opsplitsing van kleine en grote wielen binnen de klasse der nieuwelingen 65cc.

Certains ajustements seront également effectués dans les catégories jeunes, principalement avec une extension d'âge au sein de plusieurs catégories et une division des petites et grandes roues au sein de la classe des debutants 65cc.
 
VLM kampioenschap met enkel deelname van nationale vergunninghouders, neemt aanvang vanaf het laatste weekend van maart en zal eindigen op de finalewedstrijd in Reet

Championnat VLM avec uniquement la participation des licenciés nationaux, commence à partir du dernier week-end de mars et se terminera lors du match final à Reet

Belgisch kampioenschap ligt volledig onder beheer van BMB, en zal later bekend gemaakt worden naar vorm en hoeveelheid van wedstrijden.

Le championnat belge est entièrement géré par BMB, et sera annoncé plus tard sur la forme et le nombre de compétitions.

Nieuwste fotoalbums

 • Pulderbos
  Pulderbos
  25/07/2021
 • Rijkevorsel
  Rijkevorsel
  08/08/2021
 • Balen
  Balen
  15/08/2021
 • Retie
  Retie
  11/07/2021