livestream

Laatste Nieuws

Trainingsweekends Wachtebeke

Motorsport Vlaanderen heeft een vergunning gekregen om 2 trainingsweekenden te organiseren te Wachtebeke Mendonk! Dit zal gebeuren op 4-5 juli en 11-12 juli!
Ook onze zijspannen zullen weer kunnen rijden op zondagnamiddag!
Inschrijven is verplicht en kan via onze website:  https://motorsport.vlaanderen/inschrijving-training-wachtebeke/
Veel plezier alvast!

OVERLIJDEN MARCEL POELMANS (Schoonvader Peter Droogmans)

Met deze de droeve melding van overlijden van Marcel Poelmans, schoonvader van onze speaker Peter Droogmans en vader van Sandra Poelmans. Marcel Poelmans is op 27 juni 2020 op 75 jarige leeftijd van ons heengegaan. 

Veel sterkte en innige deelneming aan familie en vrienden vanwege het bestuur, personeel, clubs en piloten van de MOTORRIJDERSBOND BLM/VLM/JMS

Gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Smeets, Hendrik van Veldekesingel 38 te Hasselt, op donderdag 2 juli 2020 van 19 tot 20 uur.
BLOEMEN NOCH KRANSEN

UPDATE CORONA 24 juni

 
24 JUNI 2020
 
Naar aanleiding van de nieuwe versoepelde maatregelen in verband met het coronavirus, toch enige verhelderingen voor wat betreft verdere verloop binnen het motorcross gebeuren.
 
Voor wat betreft wedstrijden is nu ook een bredere mogelijkheid aangemaakt om van start te gaan, ook met bijzondere maatregelen waarbij beperkt publiek. Onze start is voorzien op 1 augustus, zodat we toch uitkijken naar een mogelijk gunstig verloop in de komende weken, waarbij er tegen augustus toch een breder publiek kan geaccepteerd worden. Momenteel staat de teller op 800 toeschouwers vanaf 1 augustus, waarbij er geen beperking staat op deelnemers.

Natuurlijk moeten we verzekeringshalve toch een limiet opleggen van aantal deelnemers. De inschrijvingstool ; die enkel en alleen nog digitaal via de website te bereiken zal zijn, zal met deze maxima rekening houden. De mogelijkheden van deze inschrijvingstool zal later nog omschreven worden.
 
Ook de mogelijkheid van aanbod horeca staat terug op de menu, waardoor er met inbreng van bepaalde maatregelen toch drank en voeding kan aangeboden worden.
 
Samen met Motorsport Vlaanderen is er een protocol aangemaakt om motorsport wedstrijden mogelijk te maken. Dit protocol zal aangeboden worden aan de overheid alsook de lokale gemeentebesturen om vraag van goedkeuring.
 
Als deze goedkeuringen er zijn zal een aanvang genomen worden voor de organisaties vanaf augustus en zal het seizoen toch nog kunnen aangelengd worden tot en met november. Er zullen geen kampioenschappen meer aangemaakt worden voor 2020. In eerste instantie willen we enkel een mogelijkheid aanmaken om op een amusante , veilige en verantwoordelijke manier wedstrijden mogelijk te maken.
 
Laat ons allen deze mogelijke opstart zo goed mogelijk ondersteunen. Laat ons SAMEN WERKEN door de bijkomende maatregelen op te volgen waardoor we een correct verloop van de wedstrijd verkrijgen. Zowel voor het verloop van de wedstrijddagen, als voor het verblijf aan de terreinen zullen opgelegde regels moeten opgevolgd worden. Eerst en vooral zullen de afstandsregels moeten opgevolgd worden, waardoor het plaatsen van motorhomes, caravans en vrachtwagens zullen geplaatst worden volgens de richtlijnen van de organisator.
 
Zoals reeds omschreven zullen we voor de inschrijvingen speciale voorzieningen treffen. We gaan deze inschrijvingen via onze website moeten laten verlopen voor elke wedstrijd, dit zowel voor onze eigen piloten als voor gastpiloten. Ook voor de dagvergunningen en nieuwe vergunningen waarbij noodzaak tot betaling, zal een mogelijkheid ingebouwd worden om te betalen via de website.
 
Dus laat ons ALLEN de schouders er onder zetten, en op een verantwoordelijke en veilige manier  daarbij het virus onder controle houden.
 
HOOP DOET LEVEN
 
Grts
Eddy Houtmeyers
Voorzitter VLM/JMS

SLUITING VLM BUREEL VERLENGD TOT 15 JULI

Naar aanleiding van de dreiging van het coronavirus zal het VLM/JMS bureel gesloten worden tot 15 juli 2020. Noodzakelijke info kan bekomen worden via het telefoonnummer 0477380058.
We houden jullie op de hoogte van eventuele voortgang.
VLM bestuur

MAATREGELEN CORONAVIRUS VERLENGD TOT EN MET 31 JULI 2020

NAAR AANLEIDING VAN DE MAATREGELEN VANUIT DE OVERHEID OMWILLE VAN HET CORONAVIRUS ZIJN WIJ GENOODZAAKT OM ALLE WEDSTRIJDEN TOT EN MET 31 JULI AF TE GELASTEN.

Nieuwste fotoalbums

 • Tongerlo
  Tongerlo
  15/03/2020
 • Lummen
  Lummen
  22/03/2020
 • Arendonk
  Arendonk
  29/03/2020
 • Lille
  Lille
  05/04/2020
www.vlmcross.be