livestream
Inschrijven

Laatste Nieuws

OPROEP MOTORSPORT ARCHIEF

Geachte,
 
Een dertigtal jaren terug ben ik gestart met een databank waarin opgenomen alle uitslagen van motorsportwestrijden.
 
Vanaf het jaar 1924 tot op heden 2020 zijn alle uitslagen daarin verwerkt zoals :
 • motorcross,snelheid,trial en enduro.
 • alle federaties ( BMB – BLB – MCB(MCLB) – VLM – BVM - VMCF en andere,
 • G.P. uitslagen
 • Alle afzonderlijke palmaressen van de rijders  met  uitslag,data,categorie,plaats van de wedstrijd e.a.
 • Eindstanden Belgische kampioenschappen en wereldkampioenschappen
 
Iedereen die interesse heeft zoals ex-piloten,familieleden,organisatoren,supporters e.a. kunnen bij mij terecht.
Mijn vraag nu of het mogelijk is dit bericht te laten verschijnen op jullie website ten  behoeve van de gegadigden.
 
Alvast van harte dank bij voorbaat.
 
Alle inlichtingen : 

Gilbert Bruynooghe
Tijl Uilenspiegelstraat 50
8000 Brugge
Tel. Fax.  050/335358
GSM     486/717046
Email: gilbert.bruynooghe@skynet.be
 
 

OVERDRACHT VERGUNNING 2020

Na overleg met de mensen van de verzekeringsmaatschappij is er besloten om de vergunning VLM/JMS over te dragen naar 2021. Omwille van kosten gedragen voor verzekering en andere vaste kosten zal een bijdrage moeten geleverd worden voor de geldigheid van de vergunning voor 2021.

Voor de rijders die toch nog willen gebruik maken van hun vergunning om in 2020 nog te oefenen of in officiële wedstrijden deel te nemen, dienen dit ter kennis te brengen bij ons op het bureel "info@vlmcross.be".
Ook voor diegenen die nog geen vergunning genomen hebben, blijft de mogelijkheid bestaan om een TRAININGSVERGUNNING (zie downloads op de website) op te nemen aan de kostprijs van 75 euro.

Laat ons allen zo goed mogelijk de strijd aangaan tegen COVID-19, en daardoor zorgen voor een verantwoordelijke opstart van het seizoen 2021.
Met de hoop op begrip van jullie, gaan we er ten volle voor gaan om het seizoen 2021 terug op normaal patroon te brengen.

VLM bestuur

SLUITING VLM BUREEL VOOR 2020

Naar aanleiding van de heropflakkering van het coronavirus zal het VLM/JMS bureel gesloten blijven voor gans 2020. Noodzakelijke info kan bekomen worden via het telefoonnummer 0477380058.
Bij eventuele wijzigingen brengen we jullie op de hoogte van eventuele voortgang.

VLM bestuur

ANNULATIE HEROPSTART 2020

 
23 JULI 2020 – ANNULATIE HEROPSTART 2020
 
Naar aanleiding van de opmars van de tweede golf van het coronavirus en de inbreng van nieuwe maatregelen, met deze een update voor wat betreft motorcross gebeuren.
 
De fase 5 waarbij versoepeling van maatregelen zoals optrekken van toeschouwers van 400 naar 800 gaat geen doorgang vinden. Men gaat meerdere maatregelen treffen om de heropflakkering van het coronavirus tegen te gaan. Ook de regels rondom aanwezigheid van toeschouwers gaat sterk aan banden gelegd worden.
 
Samen met de lokale autoriteiten zijnde de gemeentes, hebben we de verantwoordelijkheid genomen om de nieuwe opstart van motorcross-seizoen 2020 te annuleren. Ook is er naar aanleiding van de beslissingen van de veiligheidsraad niet voldoende volk beschikbaar om de nodige medische zorg te voorzien. Vandaar dat deze hulpverlening ook niet kan gegarandeerd worden, en zodoende de veiligheid van éénieder in het gedrang komt en de annulatie een noodzakelijk feit is.
 
Al de inschrijvingen zullen stopgezet worden. De rijders die een financiële verrichting gedaan hebben om een daglicentie te verwerven, zullen terug betaald worden via dezelfde weg van overschrijving.
 
Ook voor de volwaardige licentiehouders van VLM en JMS, zullen nog bepaalde modaliteiten besproken worden om een mogelijkheid te voorzien voor overdracht naar volgend jaar.
 
Laat ons nu allen ook de verantwoordelijkheid dragen om het virus onder controle te krijgen, en zodoende de maatregelen op te volgen en dit om éénieders gezondheid te respecteren.
 
SAMEN KUNNEN WE HET AAN
 
Grts
Eddy Houtmeyers
Voorzitter VLM/JMS

Nieuwste fotoalbums

 • Tongerlo
  Tongerlo
  15/03/2020
 • Lummen
  Lummen
  22/03/2020
 • Arendonk
  Arendonk
  29/03/2020
 • Lille
  Lille
  05/04/2020