livestream
Het laatste VLM Nieuws verschijnt hier !!

                                                                                           

                                                                                
Afvaardingen kunnen enkel GELDIG uitgereikt worden indien ze MINSTENS 2 WEKEN op voorhand aangevraagd zijn.

                                                                                                                                            Linkhout ,20 oktober 2016

V.L.M.-OVERGANGEN voor het CROSS-SEIZOEN 2017
Deze overgangen kwamen tot stand tijdens de vergadering van de V.L.M.-beheerraad van maandag 20 oktober 2016.

1. van INTERS OPEN B naar INTERS MX1-MX3 of INTERS MX2.
 ------------------------------------------------------------------------------
 Valckx Bram

2. van NATIONALEN MX1-MX3/MX2 (OPEN) naar INTERS MX2 of INTERS MX1-MX3
 ------------------------------------------------------------------------------
Kaers Dave, Peers Nick, Caspermans Thallon

3. van JUNIORS MX1-MX3/MX2 (OPEN) naar NATIONALEN MX1-MX3/MX2 (OPEN).
 ------------------------------------------------------------------------------
Van Mieghem Arno, Aerden Brent, Verbeeck Alexander, Vanham Wesley, Creupelandt Olivier, Peeters Jeff.

4. naar de JUNIORS MX1-MX3 of JUNIORS MX2
 ------------------------------------------------------------------------------
a) van de NIEUW.MX1-MX3 A : Schruers Robin, Vanderborght Levi, Van den Berghe Maurits
b) van de NIEUW.MX1-MX3 B : Mewissen Mario, Van Steenlandt Kurt

5. naar de JUNIORS.MX1-MX3/MX2 (OPEN).
 ------------------------------------------------------------------------------
a) van de NIEUW.MX2 : Bogaerts Jeroen, Spannenburg Nick, Van Aken Mike, Joliens Alessandro, Hamels Jonas.
b) van de BELOFTEN MX2: Steensels Jens, Van der Elst Bjorn, Bogaerts Jarne, Vanhoof Jeff,
  Damiaens Jelle.

6. omwille van leeftijd van BELOFTEN naar NIEUW.MX2/NIEUW.MX1-MX3 A
 ------------------------------------------------------------------------------
Vanlangenaker Hannelore, Hens Kaya

7. omwille van leeftijd van NIEUW.MX1-MX3 A naar NIEUW.MX1-MX3 B
 ------------------------------------------------------------------------------
Olieslagers Michaël, Van den Wouwer Mario, Moors Joris, Secci Mauro, Cammarata Gregory, Breugelmans Kim, Spiessens Kenny, Van Houdt Dimitri, Verstrepen Kevin, Joos Eli, Aerts Sven, Tops Kristof, Goetschalckx Ben, Lemoine Tom.

8. omwille van leeftijd van NIEUW.MX1-MX3 B naar NIEUW.MX1-MX3 C
 ------------------------------------------------------------------------------
HERMANS  JOZEF 12/06/1941
VAN BUEL  MICHEL 7/05/1952
VERLOOY  LUDO 13/08/1952
SANDERS  FRANS 3/05/1953
VAN BOUWEL  ALFONS 20/06/1953
DE WINTER  PETRUS 24/09/1953
ANDRIES  BRUNO 6/11/1955
VAN DER VEN  JACK 1/03/1956
VANHAUWE  MARC 10/11/1957
SELLESLAGHS  LUDO 20/01/1958
VAN DEN BROECK  YVAN 8/07/1959
VAN OVERVELD  FRANS 23/07/1959
MOORS  JAN 11/08/1959
VOSSIUS  ANDRE 16/11/1959
VERSPREET  THEO 25/12/1959
VAN OPSTAL  MARCEL 18/02/1960
VAN EYNDE  RUDI 21/04/1960
VERBINNEN  JULIEN 27/11/1960
KUYSTERS  CARLO SR 3/03/1961
METTEN  JOHNNY 2/07/1961
HOUYON  THIERRY 2/10/1961
VAN WONTERGHEM  ALEX 14/02/1962
BROUX  RONNY 17/01/1963
LEMMENS  LOUIS 17/06/1963
GEUDENS  DIRK 8/09/1963
MARIËN  JORIS 18/08/1965
MATTHIJS  PAUL 11/09/1965
VAN HOUDT  MARCO 6/04/1966
VAN HOVE  MARC 15/06/1966
SWAANS  LUDO 21/06/1966
HUYBRECHTS  FRANK 15/04/1967
GOOSSENS  VICTOR 15/05/1967
LAMBRICHTS  PATRICK 16/12/1967
PUT  SERGE 5/03/1968
SCEVENELS  PATRICK 17/04/1968
DE BRUYN  JAN 5/08/1968
EYCKMANS  GEERT 12/08/1968
SCHRUERS  PATRICK 20/11/1968
BIJNENS  JOS 1/03/1969
VERELST  HERMAN 13/10/1969
VAN HAUWE  BART 27/11/1969
ZAMLYNSKYJ  KAZIU 6/03/1970
WINCKELMANS  DANIEL 21/11/1970
BOON  BART 28/11/1970

Voor V.L.M.-beheerraad


P.Cleemput, E.Houtmeyers, F.Van Wichelen, R.Claes


Klasse Quads zal verhuizen naar het zaterdag gebeuren

Inters Open B zullen uit de klasse der Inters verdwijnen en opgenomen worden in de klasse der Nationalen waar een apart klassement blijft voor MX2 en MX1-MX3.

Bij de Inters blijft ook een apart klassement voor MX2 en MX1-MX3.

Herverdeling klasse Nieuwelingen
Nieuwelingen MX2:               vanaf 18 tot en met 30 jaar.
Nieuwelingen MX1-MX3 A :  vanaf 15 tot en met 30 jaar.
Nieuwelingen B open:          vanaf 31 tot en met 45 jaar.
Nieuwelingen C open:          vanaf 46 jaar en meer

Verder zal ook de programmatie een wijziging ondergaan naargelang de herverdeling van categorieën. Zie rubriek "Programma"

Ook zullen de bijvergunningen aangemaakt kunnen worden, waarbij de noodzaak tot voorleggen van officiële licentie/vergunning van VMBB zodat aan de noodzakelijke voorwaarden voldaan is.


 


BELANGRIJK : DE BESTAANDE TRANSPONDERS KUNNEN GEWOON VERDER GEBRUIKT WORDEN, ENKEL WANNEER DE OUDE STUK IS EN EEN NIEUWE AANGEKOCHT MOET WORDEN, ZAL HET NIEUWE X2 TYPE MOETEN AANGEKOCHT/GEHUURD WORDEN.
LAAT ONS KLAARHEID SCHEPPEN EN ALLE MISVERSTANDEN RONDOM NOODZAAK AANKOOP NIEUWE SOORT TRANSPONDERS HIERMEE LATEN VERDWIJNEN.
DE BESTAANDE TRANSPONDERS BLIJVEN GEWOON IN GEBRUIK.BELANGRIJK BERICHT VANWEGE HET BESTUUR
 
- Er zijn nog steeds piloten en toeschouwers die niet begrijpen hoe gevaarlijk het is niet achter de koorden/nadars te blijven => REGEL : gelieve achter de omheining te blijven.
De piloot is volgens het reglement verantwoordelijk voor zijn supporters. Er wordt van de piloot verwacht dat hij zijn supporters daarover inlicht.
GEVOLGEN BIJ NIET NALEVING:
°Bij herhaaldelijke verwittigingen zal de reeks stilgelegd worden en er zal niet meer herstart worden. °Als een piloot of toeschouwer wordt aangereden op de omloop zal hij automatisch worden gedagvaard en verantwoordelijk gesteld worden.
 
- Er wordt van de piloot verwacht dat hij het milieu respecteert.
=> REGELS : plaats uw milieumat, gebruik van tear-offs is verboden, neem uw afval mee naar huis (of indien een container ter beschikking, gelieve in het in de daartoe voorziene container te gooien), laat geen olie, banden of etensresten achter op het terrein.
 
- Er zal strenge controle uitgevoerd worden op het Db-geluid van uw motor.
 
Wij gaan er van uit dat jullie deze regels correct zullen opvolgen. Cross is een mooie en toffe sport, wij rekenen op jullie allen op een geweldig seizoen en vergeet vooral niet: "de TOEKOMST van de MOTORCROSS hangt mede van jullie af".
 
Het bestuur


MESSAGE IMPORTANT DU CONSEIL
 
-  Il y a toujours des pilotes/spectateurs qui ne comprennent pas le danger de ne pas rester derrière les cordes/nadars => REGLE : veuillez rester derrière les cordes/nadars.
Selon le règlement, le pilote est responsable de ses supporters. Le pilote est tenu de les informer.
CONSEQUENCES LORS DE LA NON-OBSERVATION :
° Après de multiples avertissements, la course sera arrêtée et ne sera pas reprise
° Si un pilote ou un téléspectateur est heurté sur le circuit, il sera automatiquement convoqué et tenu responsable.
 
-  Le pilote est tenu de respecter l'environnement.
=> REGLES : placez votre tapis environnemental, l'usage des tear-offs est interdit, emmenez vos déchets à la maison (ou à déponer dans le conteneur si disponible) ne pas laisser de l'huile, des pneus ou d'autres déchets sur le circuits.
 
-  Un controle strict sera exécuté en ce qui concerne le son Db de votre moteur.
 
Nous espérons que vous mettiez en pratique ces règles de façon correcte. Le cross est un beau sport et nous comptons sur vous tous pour avoir une saison incroyable. Et surtout n'oubliez pas : "l'avenir du cross dépend également de vous".
 
Le Conseil
 

Verschillende mutualiteiten bieden aan hun leden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan.
Meestal dient u hiervoor een formulier te laten invullen door een clubverantwoordelijke. U kan de modaliteiten en het formulier meestal op de website van uw mutualiteit terugvinden.
 • Bond Moyson
  voor wie: leden tot 65 jaar
  voorwaarden: aangesloten bij door Bloso en/of BOIC erkende sportfederatie of fitnessclub
  wat: 20 euro voor jongeren tot 25 jaar, 15 euro voor sporters van 25 tot 65 jaar
  download formulier
 
 • Liberale mutualiteit
  voor wie: kinderen of jongeren tot en met 21 jaar en volwassenen vanaf 22
  voorwaarden: jaarabonnement bij sportclub of abonnement voor min zes maanden bij een fitnessclub. Ook watergewenning voor peuters, kleuterzwemmen en -turnen
  wat: kinderen of jongeren tot em met 21 jaar: 20 euro, elke kalenderjaar opnieuw
  volwassenen vanaf 22 jaar: 15 euro, elk kalenderjaar opnieuw

  download formulier
 
 • Christelijke mutualiteit
  voor wie: afhankelijk van de verschillende CM-ziekenfondsen (meestal tot en met 24 jaar)
  voorwaarden: aangesloten bij een door CM erkende sportclub of jeugdbeweging, deelname aan openluchtklassen, speelpleinwerking of schoolsport, sportkamp of fitnessclub
  wat: de tegemoetkoming is afhankelijk van de verschillende CM-ziekenfondsen en schommelt tussen de 15 en de 35 euro. (de tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het reëel betaalde lidgeld - U mag verschillende kosten combineren om de maximale tegemoetkoming te verkrijgen)

  download formulier
 
 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: aangesloten bij een sportclub
  wat: 30 euro

  download formulier
 • Partena
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: aangesloten bij een sportclub die aan bewegingssport doet
  wat: 15 euro per jaar
  Meer informatie
 
 • Onafhankelijk Ziekenfonds
  voor wie: geen leeftijdsgrens
  voorwaarden: ongeacht welke sport
  wat: 12 euro per jaar
  Meer informatie
Ook andere mutualiteiten bieden een terugbetaling aan. Voor de voorwaarden informeert u best eens bij uw mutualiteit.

www.vlmcross.be